โป๊ปยืนยันพระศาสนจักรคาทอลิกอุทิศตนเต็มที่เพื่อเอกภาพคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงยืนยัน พระศาสนจักรคาทอลิกอุทิศตนเต็มที่เพื่องานเอกภาพคริสตชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวทั้งครบในพระคริสตเจ้า ทรงย้ำ ปัญหาสังคม อาทิ "การทำแท้ง" ต้องได้่รับการบรรจุเป็นหัวข้อเสวนา เพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นที่คริสตชนทุกนิกาย ต้องมีมุมมองตรงกันเกี่ยวกับจริยธรรม

พระสันตะปาปา ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการเสด็จออกมาพบปะสมาชิกสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพคริสตชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ว่า "โอกาสการครบรอบ 50 ปี นับตั้งแต่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 ทรงก่อตั้งสมณสภานี้ (ส่งเสริมเอกภาพคริสตชน) คริสตังก็ได้เจริญเติบโตทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และความเคารพต่อคริสตศาสนจักรนิกายอื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนได้ก่อให้เกิดการพัฒนาครั้งสำคัญเชิงเทวศาสตร์ และคริสตชนจำนวนมากก็ได้เติบโตขึ้นในความรักที่มีต่อผู้อื่น"

"แนวทางความร่วมมือมากมายได้ถูกพัฒนาขึ้น ไม่เพียงแค่ในด้านการปกป้องชีวิต (จากการทำแท้ง), การปกปักรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า และการต่อสู้ความอยุติธรรม แต่เรายังร่วมกันทำงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิ้ล อีกด้วย"

จากนั้น พระสันตะปาปา ทรงยอมรับว่า ปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่า เอกภาพคริสตชนเป็นเพียงฝันลมๆแล้งๆ เพราะถึงอย่างไร แก้วที่แตกร้าว ย่อมไม่มีทางผสานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ กระนั้น พระองค์ทรงมั่นใจว่า เอกภาพคริสตชนเป็นจริงได้ ถ้าหาก "พระศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้งพระศาสนจักรนิกายอื่นๆ ต้องรื้อฟื้นความตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้อย่างจริงจัง เช่นเดียวกับ รู้จักการพูดจากันผ่านทางการใช้สติปัญญา มากกว่าเหตุผลส่วนตน"

"แม้ว่า สถานการณ์ในปัจจุบันจะมีปัญหาและความยากลำบากใหม่ๆเกิดขึ้นกับงานเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ กระนั้น เป้าหมายของงานคริสตศาสนสัมพันธ์ก็ยังคงเหมือนเดิม เรา (พระศาสนจักรคาทอลิก) ยังคงหนักแน่นกับงานนี้และมุ่งมั่นจะทำให้มันเป็นจริง คริสตชนทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า พระเจ้าคือพระผู้สร้างเอกภาพทั้งครบของคริสตชน แต่การอุทิศตนของคริสตชนต่างหาก ที่จะเป็นตัวริเริ่มและตัวแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างเราให้หมดไป" พระสันตะปาปา ผู้ทรงพระชนมายุ 83 ชันษา ตรัสย้ำ

ตอนท้าย พระสันตะปาปา ทรงฝากให้ทุกฝ่ายไปไตร่ตรองปัญหาสังคม อาทิ ปัญหาการทำแท้งและปัญหารักร่วมเพศ โดยทรงย้ำว่า การเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ ต้องรวมเรื่องเหล่านี้เข้าไปด้วย เพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นที่คริสตชนทุกนิกาย ต้องมีมุมมองให้ตรงกัน

"พระศาสนจักรทุกนิกายไม่สามารถเมินเฉยต่อความจริงที่ว่า การเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่ เกี่ยวกับประเด็นการตีความในเชิงจริยธรรม, มนุษยวิทยา รวมไปถึงประเด็นเรื่องรักร่วมเพศและการทำแท้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องให้ความรู้อย่างถูกต้องกับคริสตชน มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีมุมมองจริยธรรมที่ตรงกัน เพราะนี่คือหนึ่งในพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกัน" พระสันตะปาปาชาวเยอรมัน ตรัสส่งท้าย

Comments