โป๊ปย้ำคาร์ดินัลใหม่ต้องรับใช้พระศาสนจักรสุดความสามารถสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเน้นย้ำบรรดาพระคาร์ดินัลใหม่ 24 องค์ ให้ยึดมั่นกับการทำหน้าที่รับใช้พระศาสนจักรและคริสตชนอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวจากนครรัฐวาติกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนพระคาร์ดินัลใหม่ 24 องค์ ระหว่างการเข้าเฝ้ารอบพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 โดยพระองค์ได้ตรัสเป็นภาษาอิตาเลี่ยน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, โปรตุเกส และโปแลนด์

พระสันตะปาปาตรัสว่า "พ่อเชื่อมั่นว่า บรรดาสัตบุรุษจะสนับสนุนท่านผ่านทางการภาวนา และพ่อก็ขอให้พวกท่านรักษาความเชื่ออย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ทำงานรับใช้พระศาสนจักร พระสันตะปาปา และบรรดาคริสตชนอย่างสุดความสามารถ พ่อมอบความวางใจทั้งครบไว้ในตัวพวกท่าน ทั้งการภาวนาและการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม"

"จงรักษาพระหรรษทานที่พระคริสตเจ้ามอบให้กับท่าน จงดำเนินชีวิตตามพระคาร์ดินัลหลายองค์ที่เป็นนักบุญ สุดท้ายนี้ ขอให้แม่พระ พระมารดาของพระศาสนจักร คุ้มครองพวกท่าน เช่นเดียวกัน ขอให้ นักบุญเซซีลีอา มรณสักขี ซึ่งพระศาสนจักรกำหนดให้ระลึกถึงในวันนี้ คุ้มครองพวกท่านด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย
ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาให้โอวาทพระคาร์ดินัลใหม่Comments