พระสันตะปาปาเตรียมเสด็จเยือน "เบนิน" ปีหน้าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เตรียมเสด็จเยือนสาธารณรัฐเบนิน ประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ปลายปีหน้า ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวจาก "รอยเตอร์ส" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

รายงานข่าวระบุว่า พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนเบนิน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2011 โดยพันธกิจสำคัญที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ จะปฏิบัติคือการติดตามผลความคืบหน้าของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งทวีปแอฟริกา ซึ่งจัดไปเมื่อเดือนตุลาคม 2009

ก่อนหน้านี้ พระสันตะปาปาเคยเสด็จเยือนทวีปแอฟริกามาแล้วหนึ่งครั้ง โดยพระองค์ได้เสด็จเยือน แคเมอรูน และ แองโกลา ช่วงเดือนมีนาคม 2008Comments