โป๊ปเรียกร้องนานาชาติดูแลสาธารณสุขของเพื่อนมนุษย์สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องบรรดาชาติต่างๆ เพิ่มความรับผิดชอบต่อการบริการสาธารณสุขต่อประชากร เนื่องจากมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่เราต้องดูแลเพื่อนมนุษย์ทุกคน พร้อมกันนี้ ทรงแสดงความวิตก คนรุ่นใหม่รักการศัลยกรรม จนอาจทำให้หลงไปบูชาความงามทางกายมากกว่าจิตใจ

พระสันตะปาปา ทรงระบุเรื่องดังกล่าว ในสารที่ทรงส่งถึงผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของสมณสภาเพื่ออภิบาลเวชบุคคล ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน ภายในนครรัฐวาติกัน โดยหัวข้อการประชุมครั้งนี้ มีว่า "รักในความจริง - ก้าวไปสู่ความเสมอภาคของการบริการสาธารณสุขแก่มนุษยชาติ"

พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เป็นผู้แทนอ่านสารพระสันตะปาปา ใจความว่า "พ่อรู้สึกเสียใจกับความไม่เท่าเทียมกันอย่างใหญ่หลวงที่เกิดกับการบริการสาธารณสุขทั่วทุกมุมโลก มีผู้คนจำนวนมากในหลายส่วนของโลก ไม่สามารถได้รับการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต"

"สุขภาพส่วนบุคคลจัดเป็นสมบัติล้ำค่าทั้งกับคนๆนั้นเองและกับสังคม รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆควรจะแสวงหาการดูแลป้องกันสุขภาพของคนในประเทศ ด้วยการอุทิศตน, ทรัพยากร, พลังกายพลังใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อที่ว่า ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเหล่านี้ได้ โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆ"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาองค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแสดงความเป็นห่วงต่อกระแสสังคมที่นิยมทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยพระองค์เตือนสติคริสตังว่า อย่าหลงไปกับความงดงามทางร่างกาย แต่จงมองดูและเสริมสร้างความงดงามในจิตใจจะดีกว่า

"ในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ มีความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับกระแสบริโภคนิยมทางการแพทย์และศัลยกรรม สิ่งนี้ จะนำพาเราให้หลงไปกับการบูชาร่างกายมากกว่าคุณความดีทางจิตใจ สำหรับคริสตชน การดูแลเอาใจใส่ความศักดิ์สิทธิ์ของจิตใจและการดูแลเอาใจใส่เพื่อนมนุษย์ต่าหาก ที่เป็นสิ่งที่เราสมควรตระหนัก มากกว่าจะไปให้ความสนใจกับการใส่ใจความงดงามทางร่างกายเพียงอย่างเดียว" พระสันตะปาปา ระบุในตอนท้ายComments