โป๊ปย้ำพระศาสนจักรคาทอลิกไม่มีอำนาจบวชสตรีเป็นสงฆ์สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงย้ำชัดๆ พระศาสนจักรคาทอลิกไม่มีอำนาจบวชสตรีเป็นสงฆ์ พร้อมยกกรณี พระเยซูทรงตั้งอัครสาวกทั้ง 12 องค์เป็นบทสอน ขณะเดียวกัน ทรงยืนยัน พระศาสนจักรยกย่องบทบาทของสตรี โดยดูได้จากแบบอย่างของแม่พระ, บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า และนักบุญโมนิกา

"ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่" หนังสือพิมพ์ประจำนครรัฐวาติกัน ได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์พระสันตะปาปา ซึ่งเตรียมวางแผงในหนังสือ "แสงสว่างส่องโลก: พระสันตะปาปา พระศาสนจักร และเครื่องหมายแห่งกาลเวลา" หนังสือที่พระองค์ทรงอนุญาตให้ ดร.ปีเตอร์ ซีวัลด์ นักข่าวชาวเยอรมัน สัมภาษณ์ในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรคาทอลิก อาทิ คดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศในยุโรปและอเมริกา, ปัญหาโรคเอดส์ในแอฟริกา, มุมมองที่พระศาสนจักรมีต่อการใช้ถุงยางอนามัย, ประเด็นบวชสตรีเป็นสงฆ์ และการยกเลิกโทษขับไล่ พระสังฆราช 4 องค์ของสมาคมนักบุญปีโอ ที่ 10 โดยวันนี้ ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่ ได้นำประเด็น "สตรีบวชเป็นสงฆ์" มาตีพิมพ์

พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงเรื่องสตรีบวชเป็นสงฆ์ว่า "ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตอบสนองข้อเรียกร้องของสัตบุรุษ แต่ปัญหาแท้จริงอยู่ที่ พระศาสนจักรมีอำนาจบวชสตรีเป็นสงฆ์ ได้จริงๆหรือ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เคยออกเอกสารเกี่ยวกับการบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1994 พระองค์ทรงเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า พระศาสนจักรไม่มีอำนาจไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ที่จะทำการบวชสตรีเป็นสงฆ์"

"ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ ก็ดูตอนที่พระเยซูทรงเลือกอัครสาวก 12 องค์ พระองค์ทรงเลือกสาวกเป็นผู้ชายทั้งหมด ถ้าเราบวชสตรีเป็นสงฆ์ ปัญหาตามมาก็คือ เราได้นบนอบเชื่อฟังต่อสิ่งที่พระเยซูปฏิบัติหรือไม่ นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะ เราต้องคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไป ศักดิ์สงฆ์ไม่ใช่การเป็นผู้นำ แต่ศักดิ์สงฆ์คือการเป็นผู้รับใช้ แม้เราจะเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบาก (ขาดแคลนพระสงฆ์) พระศาสนจักรก็ต้องดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไป ไม่ใช่ทำอะไรตามใจของตัวเอง"

แม้ว่า พระสันตะปาปา จะไม่เห็นด้วยกับการบวชสตรีเป็นสงฆ์ กระนั้น พระองค์ทรงยืนยันว่า พระศาสนจักรคาทอลิกยกย่องและตระหนักถึงบทบาทสตรีในพระศาสนจักรตลอดเวลา

ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสว่า "บทบาทของสตรีในพระศาสนจักรถือว่าโดดเด่นมาก บางครั้ง บทบาทและการอุทิศตนของสตรีให้กับพระศาสนจักร โดดเด่นกว่าผู้ชายเสียอีก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ แม่พระ, นักบุญโมนิกา และบุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า"
Comments