โป๊ปสดุดีพระศาสนจักรคาทอลิกฟิลิปปินส์ที่ต่อต้านการทำแท้งสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชื่นชมพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีส่วนสำคัญในการต่อต้านนโยบายทำแท้งจากรัฐบาล ทั้งนี้ ตามรายงานจากวาติกัน เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา

พระสันตะปาปา ได้ตรัสเรื่องดังกล่าวกับบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าถวายรายงาน "อัด ลิมินา" ใจความว่า "พ่อขอชื่นชมพระศาสนจักรคาทอลิกฟิลิปปินส์ สำหรับการมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสิทธิการมีชีวิต ตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดไปจนกระทั่งการสิ้นใจตามธรรมชาติ ด้วยแนวทางนี้เอง ท่านจะสามารถส่งเสริมสัจธรรมความจริงเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม"

"นอกจากนี้ พ่อขอขอบใจพวกท่านที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ และขจัดการคอร์รัปชั่นให้หมดไปอีกด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ทั้งนี้ เบนิคโน่ อากวีโน่ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของฟิลิปปินส์ ได้ประกาศนโยบายของรัฐว่า จะจ่ายเงินค่าทำแท้งให้กับคู่สามีภรรยาที่ยากจนและไม่พร้อมจะเลี้ยงดูบุตร ตามนโยบายป้องกันปัญหาสังคม สิ่งนี้ ทำให้เขามีสิทธิ์ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก เนื่องจากประพฤติผิดร้ายแรงในบาปสนับสนุนให้ฆ่าคนComments