โป๊ปย้ำนักข่าวยึดจรรยาบรรณและรับใช้ความจริงสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำกับบรรดานักข่าวคาทอลิก ให้ยึดมั่นจรรยาบรรณและกล้ารับใช้ความจริง โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้กับผู้เข้าเฝ้าจากสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์คาทอลิกแห่งประเทศอิตาลี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "หน้าที่เด่นชัดของหนังสือพิมพ์คาทอลิกคือการประกาศข่าวดี ด้วยการรายงานความจริงอันเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกลุ่มคริสตชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ตอนนี้ เราอาจจะเป็นผงยีสต์ แต่เมื่อนำมาผสมกับเชื้อแป้ง เราก็จะกลายเป็นขนมปังชิ้นใหญ่ให้สังคมได้บริโภคความถูกต้อง เพื่อจะได้เติบโตและแยกแยะได้ว่า อะไรคือความดีและความงดงามที่พระเจ้าทรงมอบให้"

"หน้าที่ของพวกท่านคือการนำเสนอสารแห่งความจริงและความหวังที่พระคริสตเจ้ามอบให้กับโลก พวกท่านได้รับกระแสเรียกให้รับใช้ความจริงด้วยความกล้าหาญ ทั้งนี้ เพื่อช่วยทุกคนให้มองเห็นสัจธรรมตามมุมมองของพระวรสาร สิ่งนี้ ยังเรียกร้องท่านให้เป็นกระบอกเสียง สะท้อนมุมมองคาทอลิกในประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาจริยธรรมและปัญหาสังคม"

"พี่น้องที่รัก จงสานต่อพันธกิจด้วยการเป็นหนังสือพิมพ์ของประชาชน จงแสวงหาการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในสังคม อาศัยสิ่งนี้ หนังสือพิมพ์คาทอลิกก็จะเติมเต็มพันธกิจสำคัญให้สังคม ขณะเดียวกัน เรายังส่งเสริมการประกาศพระนามของพระเจ้า โดยใช้สติปัญญาสะท้อนถึงความเป็นจริงในสังคม" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้ายComments