วาติกันย้ำถุงยางอนามัยใช้ได้กรณีที่ป้องกันเอดส์เท่านั้นบาทหลวง เฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน ย้ำ พระศาสนจักรคาทอลิกมีมุมมองให้ใช้ถุงยางอนามัย ในกรณีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น โดยการออกมากล่าวในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ความกระจ่างกับพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ทรงแสดงมุมมองว่า การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องพอรับได้ในบางกรณี

พระสันตะปาปาทรงให้สัมภาษณ์ ดร.ปีเตอร์ ซีวัลด์ นักข่าวชาวเยอรมัน ในหนังสือ "แสงสว่างส่องโลก : พระสันตะปาปา พระศาสนจักร และเครื่องหมายแห่งกาลเวลา" ในประเด็นมุมมองที่พระศาสนจักรคาทอลิก มีต่อการใช้ถุงยางอนามัยว่า "พระศาสนจักรคาทอลิกไม่เคยมองว่า มัน(ถุงยางอนามัย)คือคำตอบที่ถูกต้องทางศีลธรรม แต่ทว่าในบางกรณีก็อาจเป็นข้อยกเว้น อาทิ ผู้ขายบริการทางเพศที่ใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ(เอชไอวี) รวมไปถึงรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนทำลงไป"

ล่าสุด บทสัมภาษณ์นี้กำลังเป็นที่สนทนาในประเด็นระดับโลก ทำให้ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน ต้องออกมายืนยันให้ความกระจ่างว่า พระสันตะปาปามองการใช้ถุงยางอนามัย ในกรณีป้องกันโรคเอดส์เท่านั้น หากคิดจะใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ก็ลืมไปได้เลย

"พระสันตะปาปาทรงพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เราควรใช้ถุงยางอนามัยในกรณีพิเศษเท่านั้น กล่าวคือ ใช้ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ กระนั้น ต้องอย่าลืม พระสันตะปาปาไม่ได้ตรัสว่า การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี จะเป็นเรื่องถูกต้องตามศีลธรรม พระองค์แค่บอกว่า มันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำลงไป (ป้องกันการแพร่เชื้อ) เท่านั้นเอง"
Comments