โป๊ปร่วมรำลึก 65 ปีเหตุบอมบ์ฮิโรชิม่าและนางาซากิสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงร่วมรำลึกการครบรอบ 65 ปี การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณญี่ปุ่น ที่มอบเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้กับประชากรของตน โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการต้อนรับ ฮิเดคาซู ยามากูชิ เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่น ที่มาเข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์ตราตั้ง โอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ประจำสันตะสำนัก เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม และวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 แฮรี่ ทรูแมน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้บัญชาการให้กองทัพสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่ฮิโรชิม่า 140,000 คนและที่นางาซากิ 80,000 คน

พระสันตะปาปา จึงตรัสรำลึกเรื่องดังกล่าวว่า "เหตุการณ์ที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิคือเครื่องเตือนใจว่า อาวุธนิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามประชาคมโลกและเราต้องช่วยกันกำจัดอาวุธเหล่านี้ให้หมดไป อาวุธนิวเคลียร์คือบ่อเกิดของความตึงเครียด ทั้งยังสร้างความไม่ไว้ใจกันให้กับประเทศต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชื่นชมประเทศของท่านที่เป็นแบบอย่างในการแสวงหาสันติภาพ และความสงบมทางการเมืองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธร้ายแรงเหล่านี้"

ตอนท้าย ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ได้กล่าวชื่นชมญี่ปุ่นที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนากับประชาชน "หลายประเทศในเอเชีย มีการเบียดเบียนและจำกัดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างรุนแรง แต่ญี่ปุ่นไม่เป็นแบบนั้น พวกท่านให้เสรีภาพกับประชากร สิ่งนี้ ไม่เพียงช่วยพระศาสนจักรคาทอลิกได้ทำงานอย่างสงบสันติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พระศาสนจักรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านการศึกษา, สาธารณสุข และงานด้านมนุษยธรรม อีกด้วย"Comments