ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา


นิโกลาส์ ซาร์โกซี่ย์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา
สันตะสำนักออกแถลงการณ์รายละเอียดการเข้าเฝ้าครั้งนี้ แบบสั้นๆว่า "นิโกลาส์ ซาร์โกซี่ย์ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใจความสำคัญของการสนทนาของผู้นำทั้งสอง เน้นเรื่องสถานการณ์การเมืองโลก รวมไปถึงกระบวนสันติภาพในตะวันออกกลาง สถานะความเป็นอยู่ของคริสตชนในประเทศต่างๆ และการเพิ่มผู้แทนทางศาสนาในองค์กรระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีการสนทนาเกี่ยวกับจริยธรรมและมิติทางสังคมที่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับสมณสาส์นรักในความจริง (Caritas in veritate)"

"ผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความทรงจำดีๆ โดยพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความรู้สึกจากการเสด็จแสวงบุญที่เมืองลูร์ด ช่วงปี 2008 ส่วน ประธานาธิบดีซาร์โกซี่ย์ ได้แบ่งปันความยินดีที่ปีที่แล้วได้มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาที่วาติกัน ตอนท้าย พระสันตะปาปาและประธานาธิบดีซาร์โกซี่ย์ ยังได้สัญญากันว่า สันตะสำนักและฝรั่งเศส จะร่วมมือกันเสริมสร้างสิ่งดีๆให้สังคมตลอดไป" แถลงการณ์ระบุปิดท้าย

หลังการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาจบลง นิโกลาส์ ซาร์โกซี่ย์ ได้เข้าพบพระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการนครรัฐวาติกัน และ พระอัครสังฆราช โดมินิค ม็อมแบร์กติ เลขาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือต่อไป

 

ประมวลภาพ : ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาComments