พระสันตะปาปาเตรียมเยือน ซาน มารีโน่ มิถุนายนปีหน้า


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เตรียมเสด็จเยือน ซาน มารีโน่ ในเดือนมิถุนายนปีหน้า ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวจากสถานีวิทยุวาติกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา

สถานีวิทยุวาติกัน รายงานว่า พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือน ซาน มารีโน่ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 โดยช่วงเช้า พระสันตะปาปาจะเสด็จไปถวายมิสซาที่ ซาน มารีโน่ ส่วนช่วงบ่าย พระองค์จะเสด็จมาพบคณะสงฆ์และนักบวชที่สังฆมณฑล ซาน มารีโน่-มอนเตเฟลโตร (ที่ทำการของสังฆมณฑลนี้ ตั้งอยู่ในประเทศอิตาลี)

ครั้งสุดท้ายที่พระสันตะปาปาเสด็จเยือน ซาน มารีโน่ ต้องย้อนกลับในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1982 โดยครั้งนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จมาอภิบาลคริสตังที่ประเทศแห่งนี้

อนึ่ง สาธารณรัฐซาน มารีโน่ เป็นประเทศที่ปกครองระบอบสาธารณรัฐที่เก่าแก่สุดในโลก โดยประเทศแห่งนี้ ก่อตั้งใน ค.ศ.301 โดย นักบุญมารีนุสComments