พระสันตะปาปาเสด็จกลับมาประทับที่วาติกันแล้ว


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงกล่าวคำอำลาทุกคนที่พระราชวังฤดูร้อน เขต คาสเตล กันดอลโฟ และเสด็จกลับไปประทับที่ วาติกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ทรงฝากข้อคิด พระวาจาพระเจ้าไม่ใช่คำพูดล้าสมัย แต่เป็นคำสอนอมตะนิรันดร์ที่จะสอนเราตลอดไป

เมื่อช่วงเย็นวันพุธที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกมาร่วมพิธีอำลาและส่งเสด็จพระองค์กลับวาติกัน พิธีนี้ จัดโดยเจ้าหน้าที่พระราชวังฤดูร้อน อาทิ พ่อครัวแม่ครัว, เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด, คนสวน และชาวบ้านละแวก คาสเตล กันดอลโฟ

ในส่วนใจความสำคัญของพระดำรัสอำลา พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พี่น้องที่รัก พ่อขอให้ท่านดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อต่อไป เฉพาะอย่างยิ่ง การนบนอบเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า คริสตชนทุกคนถูกเรียกมาเพื่อตอบรับและดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ด้วยความเรียบง่ายและชื่นชมยินดีในความจริงแห่งพระวาจา ดังนั้น มันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คริสตชนแต่ละคน ควรจะดำเนินชีวิตปฏิสัมพันธ์และรำพึงพระวาจาผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ จงระลึกเสมอว่า พระวาจาของพระเจ้าไม่ใช่คำพูดสมัยอดีตกาล แต่นี่คือพระวาจาทรงชีวิตที่พระเจ้ายังคงตรัสกับเราถึงทุกวันนี้"

อนึ่ง ตั้งแต่นี้ไป พระสันตะปาปาจะกลับไปประทับที่วาติกัน และจะเสด็จกลับมาที่พระราชวังฤดูร้อนอีกครั้ง ในช่วงเทศกาลปาสกา 2011
Comments