โป๊ปแนะสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและร่วมมิสซา


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแนะ คริสตังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ โดยผ่านทางการภาวนาและร่วมพิธีมิสซา เหมือนเช่น "นักบุญมาทิลด้า" แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง ตอนท้าย ทรงสัญญาจะสวดภาวนาให้ชาวเฮติพ้นทุกข์จากเหตุแผ่นดินไหว และเชิญทุกคนเตรียมจิตใจอย่างดี เพื่อเริ่มเดือนแม่พระที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้
เมื่อช่วงสายของวันพุธที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกมาพบปะเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 10,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยใจความสำคัญของสิ่งที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรัสในวันนี้ พระองค์ทรงยก "นักบุญมาทิลด้า แห่ง เฮ็กเกบอร์น" ซิสเตอร์คณะซิสเตอร์เชี่ยนในศตวรรษที่ 13 มาแบ่งปัน พร้อมย้ำว่า เราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ ด้วยการสวดภาวนาและร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์

พระสันตะปาปา เริ่มต้นตรัสแบ่งปันว่า "นักบุญมาทิลด้า เกิดใน ค.ศ.1241 หรือไม่ก็ ค.ศ.1242 ท่านเกิดในปราสาทของท่านบารอนเมืองเฮ็กเกบอร์น หนึ่งในครอบครัวร่ำรวยสุดของเมืองและยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับจักรพรรดิเเฟรเดริก ที่ 2 อีกด้วย ในวัยเด็ก มาทิลด้าได้เห็นแบบอย่างความศรัทธาจาก นักบุญเกอร์ทรูด พี่สาวคนโตซึ่งตอนนั้นเป็นซิสเตอร์ในอารามเฮลฟ์ตา ตอนอายุ 7 ขวบ มาทิลด้าและคุณแม่ของเธอ ได้ไปเยี่ยมนักบุญเกอร์ทรูดที่อาราม มาทิลด้าจึงเกิดความประทับใจบรรยากาศการใช้ชีวิตนักบวช ที่สุดแล้ว ค.ศ. 1258 มาทิลด้า ในวัย 17 ปี ได้ตัดสินใจสมัครเข้าอารามเพื่อเป็นถวายตัวเป็นซิสเตอร์"

"ด้วยลักษณะนิสัยเป็นคนสุภาพ, ใจดี, ใสซื่อ และจิตใจร้อนรน ทำให้ ซิสเตอร์มาทิลด้า กลายเป็นที่รักของเพื่อนๆซิสเตอร์อย่างรวดเร็ว ลักษณะนิสัยเช่นนี้ ยังทำให้ท่านได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ครูใหญ่ประจำโรงเรียนในอาราม รวมไปถึงหัวหน้าคณะนักขับร้องของอาราม ทั้งๆที่อายุยังน้อยอีกด้วย หน้าที่เหล่านี้ ได้ช่วย ซิสเตอร์มาทิลด้า บริหารพระพรที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและไม่ได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆ ซิสเตอร์ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้จากท่านอีกด้วย"

"กระนั้นก็ตาม สิ่งสำคัญสุดสำหรับ ซิสเตอร์มาทิลด้า ก็คือ การรำพึงภาวนาแบบเพ่งพิศ, การสวดภาวนา, การร่วมพิธีมิสซาอย่างร้อนรน และการทำชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ (เฝ้าศีลมหาสนิท) สิ่งที่กล่าวมานี้คือบ่อเกิดทางจิตวิญญาณของท่าน อาศัยสิ่งเหล่านี้ ซิสเตอร์มาทิลด้า ได้ให้พระวาจาและศีลมหาสนิทนำทางชีวิต เพื่อที่ท่านจะได้ติดตามและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า แบบอย่างเช่นนี้ สามารถสอนคริสตชนทุกยุคทุกสมัยเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์กับพระเจ้า เฉพาะอย่างยิ่ง การสวดภาวนาทุกวันและการร่วมมิสซาด้วยความตั้งใจ"

"ในช่วงบั้นปลายของชีวิต นักบุญมาทิลด้าล้มป่วยด้วยโรคร้ายหลายอย่าง ที่สุดแล้ว ท่านสิ้นใจด้วยวัย 58 ปี การสู้โรคร้ายของท่านเป็นการแสดงออกถึงการน้อมรับความทุกข์ทรมานเพื่อร่วมไถ่บาปพร้อมกับพระคริสตเจ้า ดังนั้น พวกเราที่เป็นคริสตังต้องเรียนรู้การสู้โรคร้ายเช่นนี้ เพื่อจะได้เติบโตด้านจิตวิญญาณและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายผู้เข้าเฝ้าเป็นภาษาต่างๆ รวม 11 ภาษา หนึ่งในนั้น พระองค์ทรงทักทายผู้แสวงบุญจากเฮติ ประเทศซึ่งถูกแผ่นดินไหวทำลายประเทศแบบย่อยยับ โดยพระองค์ตรัสกับพวกเขา เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า "พี่น้องชาวเฮติที่รัก ถึงตอนนี้ พ่อยังคงสวดภาวนาให้พวกท่านอยู่เสมอ และพ่อก็สัญญาว่า พ่อจะภาวนาไปเรื่อยๆ เพื่อพระเจ้าจะทรงบรรเทาและเยียวยาความทุกข์ระทมที่ท่านได้รับ ให้หายไปโดยเร็ว"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงย้ำคริสตังทุกคนให้เตรียมจิตใจอย่างดี เพื่อเริ่มเดือนแม่พระในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ "พ่อขอให้ทุกคนเตรียมจิตใจ และพยายามเรียนรู้การดำเนินชีวิตจากแม่พระ เพื่อที่ว่า เราจะได้พร้อมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า"


ประมวลภาพ : การเข้าเฝ้าทั่วไป (29 กันยายน 2010)Comments