โป๊ปตั้ง "อัครสังฆราชดานีเอลโล่" เป็นสมณทูตประจำประเทศไทย



พระอัครสังฆราช โจวานนี่ ดานีเอลโล่ (กลาง)

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแต่งตั้ง พระอัครสังฆราช โจวานนี่ ดานีเอลโล่ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศคองโก ให้เป็นสมณทูตประจำประเทศไทย, กัมพูชา, พม่า และลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามแถลงการณ์จากสันตะสำนัก เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา

พระอัครสังฆราช โจวานนี่ ดานีเอลโล่ ปัจจุบัน อายุ 55 ปี ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่สังฆมณฑลอาแวร์ซ่า ประเทศอิตาลี ในค.ศ. 1978 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสมณทูตวาติกันประจำประเทศคองโก ตั้งแต่ ค.ศ.2001





Comments