โป๊ปย้ำใช้ "ใจพูดกับใจ" ระหว่างการเยือนอังกฤษและสกอตแลนด์


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ การเสด็จเยือนอังกฤษและสกอตแลนด์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้น พระองค์ทรงให้ "หัวใจพูดกับหัวใจ" ล้วนๆ ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงประทับใจยิ่ง ทรงชี้ สังคมอังกฤษยังเปี่ยมด้วยคริสตศาสนา ตอนท้าย ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อการประชุมร่วมคาทอลิกและออโธด็อกซ์ ประสบผลสำเร็จด้วยดี
เมื่อช่วงสายของวันพุธที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกมาพบปะเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 25,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยใจความสำคัญของสิ่งที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรัสในวันนี้ พระองค์ทรงแบ่งปันความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างในระหว่างการเสด็จเยือนอังกฤษและสกอตแลนด์ เมื่อวันที่ 16-19 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมทรงย้ำว่า พอใจกับผลลัพธ์ของการเยือนครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "การเดินทางครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสันตะสำนักและสหราชอาณาจักร ... กรุงลอนดอน เปรียบเสมือนชุมทางของประชาธิปไตยในโลกตะวันตก, วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงลอนดอน เปรียบได้กับการพูดกับโลกตะวันตกทั้งหมด จริงอยู่ที่ สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายมากสุดในโลก กระนั้น พ่อก็มองเห็นประเพณีคริสตศาสนาที่ยังคงเข้มแข็งและมีชีวิตชีวาในสังคมของพวกเขา หัวใจของชาวอังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ยังเปิดรับฟังความจริงจากพระเจ้า มันมีเครื่องหมายหลายอย่างแสดงถึงการเป็นศาสนิกชน ซึ่งมันก็ช่วยให้การเดินทางเยือนของพ่อ มีความเด่นชัดมากทีเดียว"

"การไปเยือนสหราชอาณาจักรหนนี้ พ่อได้เห็นพันธกิจอภิบาลการศึกษาที่เยี่ยมยอดของสถาบันการศึกษาคาทอลิก ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของที่นั่น เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพมากๆ พ่อยังได้ไปเยี่ยม อาร์คบิช็อป โรแวน วิลเลียมส์ อาร์คบิช็อปแห่งแคนเทอบิวรี่ (ผู้นำนิกายแองกลิกัน) เราได้พูดคุยกันอย่างมิตรภาพฉันท์พี่น้อง ขณะเดียวกัน การได้รับเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาอังกฤษ จัดเป็นโอกาสที่พ่อไม่เคยคาดคิดมาก่อน ต่อจากนั้น พ่อได้ข้ามถนนเพื่อไปยังอารามเวสต์มินสเตอร์ เพื่อเป็นประธานวจนพิธีกรรมคริสตศาสนสัมพันธ์กับทางแองกลิกัน นอกจากนี้ พ่อยังได้ไปคุกเข่าสวดภาวนาหน้าหลุมศพ นักบุญเอ็ดเวิร์ดส์ (อดีตกษัตริย์อังกฤษ) เพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระพรอันอุดม ลงมายังงานคริสตศาสนสัมพันธ์คาทอลิกกับแองกลิกัน"

"ในวันเสาร์ พ่อได้พบกับผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ 5 คน เราได้คุยกันถึงเรื่องเศร้าที่เกิดและก็สวดภาวนาขอพระเจ้าร่วมกัน จากนั้น พ่อได้ไปถวายมิสซาที่อาสนวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในมิสซาดังกล่าว มีการขับบทเพลงลาตินที่ไพเราะมากๆ ส่วนตอนเย็น พ่อเดินทางไปพบและอวยพรบรรดาผู้สูงอายุ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น ณ สวนสาธารณะ ไฮด์ พาร์ค พิธีกรรมช่วงเย็นนี้ สวยงามมากๆ มันเป็นการตื่นเฝ้าที่เต็มไปด้วยการภาวนาอย่างความหวังอย่างแท้จริง"

"ส่วนวันอาทิตย์ พ่อมีความชื่นชมยินดีและมีอารมณ์ร่วมไปกับการสถาปนา พระคาร์ดินัล จอห์น เฮนรี่ นิวแมน เป็นบุญราศี มิสซานี้ พ่อมีความดีใจมากเป็นพิเศษ เพราะพ่อชื่นชมการดำเนินชีวิตและงานเขียนของท่านนิวแมนเป็นการส่วนตัว การดำเนินชีวิตของท่านนิวแมน ถือเป็นประจักษ์พยานที่แสนวิเศษถึงความปรารถนาแท้จริง ที่ต้องการแสวงหาและรักพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจ โดยผ่านทางการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร พ่อมั่นใจว่า แบบอย่างชีวิตของท่านนิวแมน จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้อย่างแน่นอน"

"โดยสรุป พันธกิจการเยือนอังกฤษและสกอตแลนด์ พ่อให้หัวใจของพ่อ พูดกับหัวใจของผู้คนบนเกาะอังกฤษ เมื่อพ่อใช้หัวใจพูด พวกเขาก็ใช้หัวใจตอบกลับมา เราพูดกันด้วยความเชื่อและเหตุผล สิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเคารพกันและกัน ดังนั้น พ่อจึงพอใจมากที่การเดินทางครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังการแบ่งปันจบลง พระสันตะปาปา ทรงเชิญชวนคริสตังทุกคน สวดภาวนาให้การประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการเทววิทยานานาชาติคาทอลิกและออโธด็อกซ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2010 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยเนื้อหาการประชุมดังกล่าว เน้นหนักไปที่การศึกษาบทบาทของพระสันตะปาปา เฉพาะอย่างยิ่ง การทำหน้าที่ของพระสันตะปาปาในช่วงสหัสวรรษแรก ซึ่งคริสตชนทุกนิกายยังรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน


ประมวลภาพ : การเข้าเฝ้าทั่วไป (22 กันยายน 2010)Comments