ประมวลภาพ : โป๊ปถวายมิสซาที่อาสนวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน                     Papal Mass in London
พระสันตะปาปาทรงทักทาย อาร์คบิช็อป โรแวน วิลเลียมส์ ผู้นำนิกายแองกลิกัน

กางเขนขนาดใหญ่ในอาสนวิหารเวสต์มินสเตอร์เรารักพระสันตะปาปาชาวเยอรมัน !!


สัตบุรุษมากมายมาให้กำลังใจพระสันตะปาปา
ภาพ : Demotix Images, GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Pope Report

 Comments