โป๊ปขอสังฆราชเกาะอังกฤษอภิบาลสัตบุรุษสุดความสามารถ


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกของอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ ทำงานอภิบาลสัตบุรุษสุดความสามารถ ทรงชี้ พระสังฆราชคือผู้พระเจ้าเลือกสรรให้มารับใช้ฝูงแกะของพระองค์ ทรงย้ำ พระสังฆราชต้องปกป้องเยาวชนให้พ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปพบปะและให้โอวาทแก่สมาชิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ ภายในวัดน้อยประจำวิทยาลัยออสค็อตต์ เมืองเบอร์มิงแฮม โดยใจความสำคัญสิ่งที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรัสสอน พระองค์ทรงย้ำว่า สัตบุรุษเกาะอังกฤษมีความกระหายในคำสอนของพระเยซูเป็นอย่างมาก ดังนั้น พระสังฆราชต้องอภิบาลพวกเขาอย่างสุดความสามารถ

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ในดินแดนแห่งนี้ (สหราชอาณาจักร) คริสตังเป็นคนกลุ่มน้อยก็จริง แต่พวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระหายหาพระเจ้า พวกท่าน ในฐานะที่เป็นพระสังฆราช เป็นนายชุมพาบาลที่ได้รับการเลือกสรร ก็ต้องทำงานอภิบาลตอบสนองความต้องการทางจิตใจของพวกเขาสุดความสามารถ จงเต็มที่กับการมอบน้ำทรงแห่งชีวิตแห่งพระวรสารให้กับพวกเขา จงให้กำลังใจพวกเขาดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง ไม่ใช่ปล่อยชีวิตไปตามการล่อลวงตามกระแสโลก จงประกาศคำสั่งสอนของพระเยซูให้เข้าไปสัมผัสการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ทุกวันนี้ มันเป็นเรื่องสำคัญมากในการประกาศพระวรสารบนโลกที่ไม่สนใจพระเจ้า และต้องการกำจัดพระองค์ออกจากการดำเนินชีวิต"

จากนั้น พระสันตะปาปา ทรงขอให้พระสังฆราชทุกองค์ ร่วมมือกับสันตะสำนักในการทำงานประกาศพระวรสาร พระองค์ตรัสว่า "อย่างที่ท่านทราบกัน พ่อได้แต่งตั้ง สมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ (Pontifical Council for New Evangelization) หน่วยงานนี้ มีหน้าที่ประกาศพระวรสารและฟื้นฟูความเชื่อคริสตังให้กับทวีปยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะ พ่อก็ขอให้พวกท่านร่วมมือกับสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่และกลุ่มองค์กรคาทอลิกต่างๆ ประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ให้คนในเกาะอังกฤษได้รับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และขอให้ท่านนำพระวาจาไปถ่ายทอดสู่การดำเนินชีวิตประจำวัน เหมือนอย่างที่ บุญราศี จอห์น นิวแมน บุตรผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินนี้ เคยเน้นย้ำเสมอมา"

ช่วงท้าย พระสันตะปาปา ทรงกล่าวย้ำอีกครั้งถึงคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดในพระศาสนจักร พระองค์ทรงขอร้องพระสังฆราช อย่าทำเป็นเมินเฉยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ กับผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อของสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ "อีกเรื่องหนึ่งที่พ่ออยากกล่าวกับพวกท่าน ก็คือ การให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศในพระศาสนจักร พวกท่านต้องอย่าเมินเฉยและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่จงรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือและร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกเขา เรื่องที่เกิด (สงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ) มีที่มาจากความอ่อนแอ(ในจิตใจ)ตามประสามนุษย์ ดังนั้น ถ้าท่านเป็นผู้นำกลุ่มคริสตังที่มีประสิทธิภาพ ท่านต้องร่วมดำเนินชีวิตและเผชิญความเจ็บปวดไปกับพวกเขา"

"สุดท้ายนี้ พ่อขอขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมา พ่อก็ขออวยพรพวกท่าน และขอให้ท่านนำคำอวยพรนี้ ไปมอบให้กับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และคริสตังทุกคนในประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย


ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาพบสมาชิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์      Comments