พระสันตะปาปาวอนสังคมให้ความสำคัญและเอาใจใส่ผู้สูงอายุ


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องสังคมให้ความสำคัญและเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ทรงชี้ ใครก็ตามที่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า พระเจ้าจะประทานรางวัลให้กับเขา ตอนท้าย ทรงให้กำลังใจผู้สูงอายุ ต่อสู้ความเจ็บป่วยเหมือนอย่าง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 แสดงให้เห็น
เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปยังบ้านพักผู้สูงอายุเซนต์ ปีเตอร์ ในเขตว็อกซอลล์ กรุงลอนดอน เพื่อเยี่ยมเยียนบรรดาผู้สูงอายุที่มารอเข้าเฝ้าและรับพรจากพระองค์ ในส่วนใจความสำคัญที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรัสแบ่งปันผู้สูงอายุ พระองค์ทรงวอนขอทุกคนช่วยกันเอาใจใส่บรรดาคนชรา พร้อมกันนี้ ทรงยก สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นแบบอย่างในการน้อมรับความเจ็บป่วยที่พระเจ้าประทานให้

พระสันตะปาปา ผู้ทรงพระชนมายุ 83 ชันษา ตรัสว่า "ทุกวันนี้ มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สิ่งนี้ แสดงให้เห็นถึงพระพรที่พระเจ้ามอบให้สังคม ผู้สูงอายุคือครูทรงคุณค่าที่จะแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่ ดังนั้น เราต้องตอบแทนพระคุณของท่าน ด้วยการลงมือปฏิบัติ มากกว่าตอบแทนด้วยคำพูด"

จากนั้น ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงกล่าวถึงงานอภิบาลผู้สูงอายุของพระศาสนจักร ก่อนจะย้ำว่า ใครก็ตามที่ดูแลพ่อแม่ เขาก็จะรับบำเหน็จจากพระเจ้า "พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความสำคัญกับพันธกิจอภิบาลผู้สูงอายุ เรารับใช้ท่านเหล่านั้นด้วยความเคารพรักและการเอาใจใส่ ฉะนั้น พ่ออยากกล่าวกับบรรดาอาสาสมัครที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนรุ่นใหม่ว่า พระเจ้าจะประทานพระพรให้กับคนที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติ 'จงนับถือบิดามารดา' (พระบัญญัติข้อที่ 4) ด้วยการดูแลพวกท่านเมื่อยามแก่เฒ่า"

"พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเคารพความศักดิ์สิทธิ์, คุณค่า, สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ อาศัยงานอภิบาลบนเกาะอังกฤษและทุกแห่งทั่วโลก พระศาสนจักรคาทอลิกได้แสวงหาการเติมเต็มพระบัญชาของพระเจ้า ในเรื่องการเคารพชีวิตมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลเอาใจใส่ผู้อาวุโสทุกคน พระศาสนจักรคาทอลิกพร่ำสอนเสมอว่า ชีวิตคือของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้า การมีชีวิตเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ถือกำเนิดในครรภ์มารดา และจบลงด้วยการสิ้นใจตามธรรมชาติ มีพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้เราเกิดหรือตาย มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการทำลายชีวิต ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า" พระสันตะปาปา ทรงกล่าวสอน โดยอิงถึงเรื่องการุญฆาตและการทำแท้ง

ตอนท้าย พระสันตะปาปาผู้มีพระพลานามันสุดแข็งแรง ทรงขอให้ผู้สูงอายุ อย่ากลัวความเจ็บป่วยและความชราที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยทรงยกแบบอย่างของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มาเป็นแบบอย่างในการแบ่งปันว่า "บั้นปลายชีวิตของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วว่า พระองค์ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของชาวเรา พระสันตะปาปา (จอห์น ปอล ที่ 2) ทรงต่อสู้กับความเจ็บป่วยด้วยความใจสู้และอดทน นี่คือแบบอย่างล้ำค่าที่ผู้สูงอายุทุกคนต้องปฏิบัติตาม"

"แม้ว่า ตอนนี้ ผู้สูงอายุบางคน รวมถึงตัวพ่อเอง อาจจะมีสุขภาพแข็งแรง แต่ในมุมมองคริสตชน หากวันหนึ่งเราต้องประสบโรคภัย เราต้องไม่กลัวมัน แต่จงน้อมรับและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้ายComments