พระสันตะปาปาสอนเด็กๆให้รักการอ่านหนังสือ


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสอนเด็กๆให้รักการอ่านหนังสือ เฉพาะอย่างยิ่ง พระคัมภีร์ไบเบิ้ล ยิ่งต้องอ่านให้มากๆ เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งที่พระตรัสกับเรา โดยพระองค์ตรัสเรื่องดังกล่าง ระหว่างการพบปะนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เปาโล ที่ 6 (ในสันตะสำนัก) และพ่อแม่ผู้ปกครองกว่า 400 คน ในพระราชวังฤดูร้อน เขต คาสเตล กันดอลโฟ เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา
พระสันตะปาปา ตรัสกับเด็กๆ ว่า "ลูกๆที่รักทุกคน พ่ออยากย้อนกลับไปเมื่อ 77 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นวันแรกที่พ่อเข้าเรียนในโรงเรียน ตอนนั้น พ่อเข้าเรียนที่โรงเรียนของหมู่บ้าน พร้อมเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกว่า 300 คน ณ ที่นั่น เราได้เรียนอะไรร่วมกันหลายอย่าง สำคัญสุดก็คือเราได้เรียนรู้การอ่านและเขียนหนังสือ พ่อคิดว่า นี่เป็นสิ่งสำคัญสุด เพราะมันช่วยให้เรารู้ความคิดของคนอื่น เวลาที่เราอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านหนังสือต่างๆ"

พระสันตะปาปา ผู้ทรงพระชนมายุ 83 ชันษา ตรัสต่อไปว่า "หนึ่งในสิ่งที่พ่ออยากขอกับพวกเธอก็คือขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน เพื่อที่โตขึ้น จะได้เป็นคนดีและช่วยเหลือสังคมในทุกๆเรื่อง นอกจากนี้ พ่ออยากให้ทุกคนรักการอ่านหนังสือให้มากๆ โดยเฉพาะหนังสือพระคัมภีร์ เพื่อที่พวกเธอจะได้รู้ว่า พระเจ้าตรัสสอนอะไรเราบ้าง"

"นอกจากนี้ พ่ออยากสอนพวกเธอว่า อย่าขี้เกียจไปโรงเรียน พวกเธอต้องขยันและกระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียน เพราะโรงเรียนคือสถานที่สอนเราให้เรียนรู้สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ขณะเดียวกัน เวลาเราไปโรงเรียน เรายังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้า เราได้เรียนรู้เรื่องของพระเยซู และได้รู้ว่า จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร"

ทั้งนี้ หลังพระสันตะปาปาตรัสสอนเสร็จ เด็กๆได้ถวายของขวัญ เป็นภาพวาดสีน้ำซึ่งพวกเขาร่วมกันวาด เพื่อมาเป็นถวายเป็นของขวัญพิเศษแด่พระองค์ ภาพวาดดังกล่าว มีชื่อว่า "มหัศจรรย์แห่งชีวิต" โดยภาพดังกล่าว มีการวาดรุ้งกินน้ำตกแต่งเพื่อความสวยงามด้วยComments