พระสันตะปาปาสถาปนา "บุญราศีจอห์น นิวแมน" ยกเป็นแบบอย่างของสังคม


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงยกย่อง "บุญราศีจอห์น นิวแมน" เป็นแบบอย่างที่ดีงามสำหรับทุกคน เฉพาะอย่างยิ่ง การมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคริสตศาสนา และการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้านการศึกษา พร้อมกันนี้ ทรงประกาศให้วันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันฉลองบุญราศีจอห์น นิวแมน อีกด้วย
เมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาสถาปนา "บุญราศีจอห์น นิวแมน" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะค็อฟตัน เมืองเบอร์มิงแฮม ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน สำหรับประวัติย่อๆของ บุญราศีจอห์น นิวแมน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1801 ท่านเติบโตในครอบครัวแองกลิกันที่ศรัทธาร้อนรน หลังจากได้ศึกษาคริสตศาสนาอย่างถ่องแท้ จนพบว่า สิ่งที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคริสตชนคือการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปา ผู้สานงานต่อจากนักบุญเปโตร ดังนั้น ท่านจึงออกจากการเป็นสมาชิกนิกายแองกลิกัน และรับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1845 ภายใต้การชี้แนะของ บุญราศีโดเมนิโก บาร์เบรี่ จากนั้น วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1847 ท่านก็ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ก่อนที่ วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1879 สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ทรงสถาปนาท่านเป็นพระคาร์ดินัล ในส่วนบั้นปลายชีวิต พระคาร์ดินัลนิวแมน สิ้นใจในวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.1890

ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปา ทรงสดุดีการดำเนินชีวิตดุจผู้ศักดิ์สิทธิ์ของบุญราศีนิวแมน พระองค์ตรัสว่า "บุญราศีนิวแมน จัดเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับคริสตศาสนาอย่างแตกฉาน ท่านดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เน้นย้ำความสำคัญของการสวดภาวนา นอกจากนี้ งานเขียนชวนศรัทธามากมายของท่าน ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกยุคสมัย บุญราศีนิวแมนแสดงให้เราเห็นว่า ความเชื่อและเหตุผลเป็นสิ่งที่เดินไปด้วยกันได้ กล่าวคือ เราต้องแสดงความเชื่อทางศาสนาออกสู่สังคม"

"บุญราศีนิวแมน ยังเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเกี่ยวกับการศึกษา ท่านอุทิศตนอย่างร้อนรนให้กับการฝึกอบรม การฝึกศีลธรรม และการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด หนึ่งในคำสอนที่ บุญราศีนิวแมน มักจะเน้นย้ำกับบรรดาฆราวาส โดยเฉพาะบรรดาครูคำสอน ก็คือ เราไม่ต้องการฆราวาสที่หยิ่งยโส, พูดโดยไม่คิด, ชอบต่อล้อต่อเถียง แต่เราต้องการฆราวาสที่รู้ซึ้งถึงศาสนาของตน รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ และรู้ว่า ความเชื่อทางศาสนาที่ตนมี สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นสิ่งดีให้กับสังคม" พระสันตะปาปา ทรงนำคำสอนของ บุญราศีนิวแมน มาแบ่งปัน

นอกจากจะกล่าวถึงมรดกทางปัญหา พระสันตะปาปา ไม่ลืมจะกล่าวถึงการรับใช้ผู้อื่นซึ่ง บุญราศีนิวแมน แสดงให้เห็น พระองค์ตรัสว่า "ในฐานะที่เป็นผู้อภิบาล บุญราศีนิวแมน จึงรักที่จะใช้เวลาไปกับการออกเยี่ยมผู้ป่วย, ผู้ยากไร้ และบรรดานักโทษในคุก ดังนั้น มันจึงไม่น่าแปลกใจว่า ในวันที่ท่านสิ้นใจ ถึงมีคนมากหน้าหลายตาเดินออกมาตามท้องถนน เพื่อร่วมพิธีฝังศพท่าน"

"มันคงไม่ผิดนัก หากจะเปรียบ บุญราศีนิวแมน กับบรรดามรณสักขีชาวอังกฤษ จริงอยู่ที่ บุญราศีนิวแมน ไม่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อพระเจ้า แต่ท่านก็ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงการเป็นสงฆ์รับใช้ เป็นสงฆ์นักเทศน์สอนให้คนกลับใจ เป็นครูสอนเยาวชน และเป็นนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอีกจำนวนมาก" พระสันตะปาปา ตรัสชื่นชม

ตอนท้าย พระสันตะปาปา ทรงแจ้งให้ทุกคนทราบว่า พระศาสนจักรคาทอลิก กำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันฉลอง บุญราศีจอห์น นิวแมน โดยวันดังกล่าว เป็นวันที่ จอห์น นิวแมน เปลี่ยนความเชื่อจาก แองกลิกัน มาเป็น คาทอลิก

หลังจากพิธีมิสซาจบลง พระสันตะปาปา ได้เสด็จไปภาวนา ณ ห้องภาวนานักบุญฟิลิป เนรี สถานที่ซึ่ง "บุญราศี จอห์น นิวแมน" กลับใจมาเป็นคาทอลิก และนี่ก็เป็นพันธกิจสุดท้ายของพระสันตะปาปา ในตอนค่ำ พระองค์ได้เสด็จกลับถึงวาติกัน โดยสวัสดิภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ประมวลภาพ : มิสซาสถาปนา บุญราศีจอห์น นิวแมน        


        


    


Comments