โป๊ปขอบคุณชาวอังกฤษที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอบคุณทุกคนในสหราชอาณาจักรที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดระยะเวลา 4 วันที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศของพวกเขา พร้อมกันนี้ ทรงหวัง การเยือนครั้งนี้ จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง สันตะสำนัก และ สหราชอาณาจักร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เมื่อช่วงเช้าเย็นอาทิตย์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสร็จสิ้นพันธกิจการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร และประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ เพื่อเสด็จกลับกรุงโรมแล้ว โดย เดวิด คาเมร่อน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้มาส่งเสด็จพระสันตะปาปาด้วย สำหรับช่วงก่อนหน้านี้ ได้มีพิธีส่งเสด็จพระสันตะปาปา ซึ่งพระองค์ทรงกล่าวสุนทรพจน์ส่งท้าย ด้วยการขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งกับการเตรียมงานรับเสด็จ ทั้งจากภาครัฐ, ส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมไปถึงบรรดาอาสาสมัครทุกคน ที่ได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆในรอบ 4 วันที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จไปด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมิตรไมตรีที่พวกท่านมอบให้ ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มใจมาก"

"ตลอดระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พบกับผู้แทนหลายฝ่ายในเกาะอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย สิ่งนี้เป็นความท้าทายต่อคณะรัฐบาลและประชาชน แต่ในเวลาเดียวกัน มันก็เป็นโอกาสอันดีให้พวกท่าน ได้เรียนรู้ความแตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยทำนุบำรุงสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป"

"ขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธ ที่ 2, ได้เข้าพบ อาร์คบิช็อป โรแวน วิลเลียมส์ ผู้นำศาสนจักรเแห่งอังกฤษ และก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาและพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ข้าพเจ้าจึงหวังอย่างใจจริงว่า เหตุการณ์เหล่านี้ จะช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง สันตะสำนัก กับ สหราชอาณาจักร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาประชาคมโลก, การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างค่านิยมอันดีงามให้เกิดกับสังคม"

"และเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าปลาบปลื้มใจมากที่ได้มาประกอบพิธีมิสซาสถาปนา บุญราศีจอห์น นิวแมน บุตรผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ อาศัยมรดกล้ำค่าทางจิตใจและงานเขียนเชิงวิชาการ ข้าพเจ้ามั่นใจว่า คำสอนของบุญราศีนิวแมน จะดำรงอยู่ในสังคมอังกฤษ และคอยสอนสั่งพวกเราให้ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อในโลกยุคปัจจุบัน"

"บัดนี้ ได้เวลาที่ข้าพเจ้าต้องกล่าวคำอำลาแล้ว ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีและคำภาวนา เพื่อให้สหราชอาณาจักรพบกับสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ขอบคุณทุกฝ่ายอีกครั้ง และขอพระเจ้าอวยพรทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังจากนี้ พระสันตะปาปา ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับสู่กรุงโรมโดยสวัสดิภาพ


ประมวลภาพ : พิธีส่งเสด็จพระสันตะปาปาที่เบอร์มิงแฮม
      Comments