โป๊ปชวนภาวนาและส่งกำลังใจให้คนงานชิลีที่ประสบเหตุเหมืองถล่ม


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเชิญชวนภาวนาและส่งกำลังใจให้คนงานชาวชิลี 33 คน ที่ประสบเหตุเหมืองทองถล่ม และต้องติดอยู่ในนั้นมานานเกือบ 1 เดือน ได้มีกำลังใจสู้ชีวิตอย่างมีความหวัง หลังจากทางการออกแถลง ต้องใช้เวลานานกว่า 3-4 เดือน ในการช่วยพวกเขาออกมาจากซากปรักหักพัง ส่วนการแบ่งปันพระวรสาร ทรงหวังเห็นคริสตังดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซู ด้วยการไม่อวดตัว แต่จงถ่อมตนให้ต่ำที่สุดเมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการสวดเทวทูตถือสาร ซึ่งจัดขึ้น ณ พระราชวังฤดูร้อน เขต คาสเตล กันดอลโฟ โดยใจความสำคัญของสิ่งที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรัสแบ่งปัน พระองค์ทรงเชิญชวนสัตบุรุษ ส่งคำภาวนาไปให้คนงานชาวชิลี 33 คน ซึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง จากเหตุเหมืองทองถล่ม พร้อมกันนี้ พระองค์ทรงเรียกร้องให้ทุกคน กล้าดำเนินชีวิตประดุจคนต่ำต้อย เหมือนที่ พระเยซู แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง

เหตุการณ์เหมืองทองถล่มที่เมือง ซาน โฆเซ่ ประเทศชิลี เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย "เซบาสเตียน ปิเนร่า" ประธานาธิบดีของชิลี ได้นำทีมกู้ภัยเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิต ด้วยการส่งกระดาษและปากลงไปพร้อมกับเครื่องขุดเจาะ และปรากฏว่า มีข้อความตอบกลับมาว่า "พวกเราทั้ง 33 คน สบายดี และขณะนี้อยู่ในที่พักพิงอย่างปลอดภัย" กระนั้นก็ตาม วิศวกรที่ควบคุมการขุดซากปรักหักพัง ก็ย้ำว่า การช่วยเหลือคนงานทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ มันต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆ 3-4 เดือน เลยทีเดียว เนื่องจาก พวกเขาอยู่ลึกลงไปถึง 700 เมตร นั่นเอง

พระสันตะปาปา จึงเชิญชวนสัตบุรุษทุกคน ร่วมกันภาวนาและส่งกำลังใจไปให้พวกเขา มีความหวังสู้ต่อและปลอดภัยกัยถ้วนหน้า พระองค์ตรัสว่า "พ่ออยากให้เราร่วมกันระลึกถึงพี่น้องคนงานเหมืองทองในชิลี ซึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่ ซาน โฆเซ่ ทางตอนกลางของชิลี พ่อขอมอบพวกเขาและครอบครัว ไว้กับคำเสนอวิงวอนของ นักบุญลอเร็นโซ่ (ลอว์เร็นซ์) พ่ออยากบอกว่า พ่อและทุกคนที่อยู่ที่นี่ สวดภาวนาให้พวกเขาเสมอ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ในการต่อสู้อย่างมีความหวัง เพื่อที่ว่า จะได้พบกับผลลัพธ์อันน่าอภิรมณ์ยินดี"

ในส่วนของการแบ่งปันพระวรสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ในเทศกาลธรรมดา พระเยซูทรงสอนสัตบุรุษเรื่องการประพฤติตน ผ่านทางการตรัสสอนอุปมาเรื่องการเลือกที่นั่งในงานเลี้ยง (ลูกา 14:1.7-14) พระเยซูสอนว่า ให้เลือกที่นั่งที่สุดท้าย นอกจากนี้ พระองค์ยังตรัสว่า เวลามีงานเลี้ยง อย่าเชิญญาติพี่น้อง, มิตรสหาย และเพื่อนบ้าน แต่จงเชิญคนยากจน, คนง่อย, คนพิการ และคนตาบอด เนื่องจากคนเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนเราได้ แต่คนที่จะตอบแทนเรา ก็คือ พระเจ้า ผู้จะประทานความชอบธรรมกลับคืนมาให้เรา

ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระเจ้าไม่ได้สอนเรื่องมารยาทในงานเลี้ยง แต่พระองค์ทรงสอนเราเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ดังนั้น การเลือกเป็นคนต่ำต้อยที่สุดและการเป็นคนสุดท้าย สื่อให้เห็นถึงสภาพความเป็นมนุษย์ ซึ่งถูกทำให้แปดเปื้อนด้วยบาป ด้วยเหตุนี้เอง พระคริสตเจ้าจึงเลือกเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดในโลก ด้วยการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน อาศัยความตายของพระองค์ พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอด (จากบาป) ฉะนั้น ขอให้เรายึด พระคริสตเจ้า เป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องความสุภาพถ่อมตนและการไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง"

"ในองค์พระคริสตเจ้า เราได้เรียนรู้ความอดทน เพื่อต่อสู้กับการประจญล่อลวง เราได้เรียนรู้ความอ่อนโยน เพื่อสยบความหยายคาย เราได้เรียนรู้การน้อมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า เมื่อเราเผชิญความยากลำบากในการดำเนินชีวิต เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ เพื่อที่ว่า เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าภาพงานเลี้ยงจะมาเชิญและกล่าวกับเราว่า 'เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งที่ที่ดีกว่าเถิด' (ลูกา 14:10) เหตุว่า คนที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น" พระสันตะปาปา ตรัสส่งท้าย           

Comments