โป๊ปย้ำมนุษย์ต้องกล้าแสวงหาความจริงแบบ "น.ออกัสติน"


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ มนุษย์ต้องกล้าแสวงหาความจริง เฉกเช่น "นักบุญออกัสติน" แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง ชี้ นอกจากสวดขอนักบุญองค์อุปถัมภ์แล้ว เรายังต้องดำเนินชีวิตให้เหมือนท่านเหล่านั้นด้วย ตอนท้าย ทรงร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตที่ถูก กลุ่มกบฏในโซมาเลีย กราดยิงแบบโหดเหี้ยม
เมื่อช่วงสายวันพุธที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 3,500 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นภายในลานกว้างของพระราชวังฤดูร้อน เขตคาสเตล กันดอลโฟ โดยใจความสำคัญของบทสอน พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงกระตุ้นทุกคน ดู นักบุญออกัสติน เป็นตัวอย่างในการแสวงหาสัจธรรมความจริง เพราะสิ่งนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ พระองค์ยังหวังเห็นคริสตัง ดำเนินชีวิตเลียนแบบนักบุญองค์อุปถัมภ์ของแต่ละคน มากกว่าเอาแต่สวดขอเพียงอย่างเดียว

ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสว่า "เราแต่ละคน ต่างมีนักบุญประจำตัวเป็นเพื่อนร่วมทางในการจาริกแสวงบุญบนโลกนี้ ในเวลาเดียวกัน เราควรมีนักบุญที่มีความคล้ายคลึงกับลักษณะนิสัยของเรา เพื่อที่ว่า จะได้รู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวในคำภาวนากับท่านนักบุญ แต่สิ่งสำคัญสุดก็คือ เราไม่ควรจะสวดขอนักบุญองค์อุปถัมภ์อย่างเดียว เราควรดำเนินชีวิตให้ได้แบบท่านเหล่านั้นด้วย"

"นักบุญ (ประจำตัว) จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และแนะแนวทางเราให้รู้จักรักพระเจ้า รวมไปถึงช่วยให้เราเจริญชีวิตฝ่ายโลกและชีวิตคริสตชน สำหรับพ่อเอง พ่อมีนักบุญองค์อุปถัมภ์คือ นักบุญโยเซฟ และ นักบุญเบเนดิกต์ นอกจากนี้ พ่อยังโชคดีที่ได้รู้จักและมีความสนิทสัมพันธ์ทางจิตกับ นักบุญออกัสติน โดยผ่านทางการเรียนและการภาวนา (พระสันตะปาปาเรียนจบปริญญาเอก โดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับนักบุญออกัสติน)"

วันเสาร์นี้ (28 สิงหาคม) พระศาสนจักรคาทอลิก กำหนดให้เป็นวันระลึกถึง นักบุญออกัสติน พระสันตะปาปาจึงใช้โอกาสนี้ เทศน์สอนเกี่ยวกับท่านนักบุญว่า "สำหรับพ่อแล้ว นักบุญออกัสติน เป็นเพื่อนร่วมทางที่ยอดเยี่ยมในการทำงานอภิบาลและการดำเนินชีวิต แบบอย่างที่พ่อยึดมั่นในตัว นักบุญออกัสติน ก็คือ การเดินหน้าแสวงหาความจริงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความจริงที่ นักบุญออกัสติน แสวงหาก็คือองค์พระเจ้า ... นักบุญออกัสติน ย้ำเสมอว่า องค์ความจริง (พระเจ้า) มอบควาหมายแท้จริงในการดำเนินชีวิตให้กับเรา และความจริงยังเป็นบ้านอันอบอุ่น ซึ่ง ณ สถานที่นี้ หัวใจของเราจะพบกับความสงบและชื่นชมยินดี"

"นักบุญออกัสติน พยายามอย่างหนักในการแสวงหาความพึงพอใจให้กับการดำเนินชีวิต ท่านพยายามหลายครั้ง ในที่สุด ท่านก็ตระหนักได้ว่า ความจริงเที่ยงแท้ของการดำเนินชีวิตก็คือพระเจ้า นักบุญออกัสติน ตระหนักได้ว่า พระเจ้าคือผู้ประทานความเข้มแข็งให้กับท่าน พระเจ้าคือผู้ที่อยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านเลย"

พระสันตะปาปา ตรัสต่อไปว่า "บ่อยครั้ง เราชอบบอกตัวเองว่า ความสุขที่เราได้รับในการดำเนินชีวิตประจำวัน คือ ความสุขแท้จริง เราชอบที่จะบอกตัวเองเช่นนี้ ก็เพราะมันเป็นความสุขที่ได้มาแบบง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าปราศจากการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เราจะพบว่า นั่นไม่ใช่ความสุขแท้จริง บางคนไม่กล้าแสวงหาความจริง เพราะกลัวว่า เมื่อเผชิญหน้ากับความจริงแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนไป พวกเขาหนีความจริง เพราะกลัวว่า ความจริงจะมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา"

"พี่น้องที่รัก พ่ออยากบอกคนที่กำลังเผชิญวิกฤติทางความเชื่อในพระเจ้า, คนที่ไม่ค่อยเข้าวัดฟังมิสซา และคนที่ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง พ่ออยากบอกพวกเขาว่า จงอย่ากลัวความจริง (พระเจ้า) จงอย่ากลัวว่าที่จะแสวงหาสัจธรรมความจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิต จงอย่ากลัวที่จะแสวงหาความจริง ซึ่งอยู่ในก้นบึ้งจิตใจของพวกท่าน"

"พระเจ้าไม่เคยย่อท้อที่จะมอบแสงสว่างนำทางชีวิตเรา พระองค์ไม่เคยย่อท้อที่จะมอบความอบอุ่นให้กับจิตใจของเรา พระเจ้ารักเราทุกคน และแน่นอนว่า พระองค์ทรงปรารถนาให้เรารักพระองค์ด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้ายบทเทศน์

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปา ทรงเป็นตัวแทนพระศาสนจักรคาทอลิก ร่วมเป็นทุกข์เสียใจไปกับเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏในโซมาเลีย บุกกราดยิงประชาชนในโรงแรมกลางกรุงโมกาดิซู เมืองหลวงของโซมาเลีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 32 คน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อขอร่วมเป็นทุกข์ไปกับครอบครัวผู้สูญเสียและประชาชนชาวโซมาเลียทุกคน พ่อหวังว่า อาศัยความช่วยเหลือจากนานาชาติ จะช่วยนำไปสู่การฟื้นฟูสันติภาพและสิทธิมนุษยชนในดินแดนแห่งนี้"

                        General Audience
ภาพ : Getty Images, Daylife, Pope Report
Comments