พระสันตะปาปาเตรียมเสด็จเยือนโบสถ์ลูเธอรันในกรุงโรมสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เตรียมเสด็จเยือนโบสถ์ลูเธอรันในกรุงโรม ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ตามรายงานจาก "โรมรีพอร์ตส์" เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา"โรมโรมรีพอร์ตส์" สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เตรียมเสด็จเยือนโบสถ์ลูเธอรันเป็นครั้งแรก ในสมณสมัยการปกครองพระศาสนจักรของพระองค์ โดยการเยือนครั้งนี้ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม ค.ศ.2010

ทั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2009 พระคาร์ดินัล วอลเตอร์ แคสเปอร์ ประธานสมณสภาส่งเสริมเอกภาพคริสตชน เคยเกริ่นเรื่องที่พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนโบสถ์ลูเธอรัน แต่ตอนนั้น พระคาร์ดินัลชาวเยอรมัน ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก โดยบอกเพียงแค่ว่า พระสันตะปาปาต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนทุกนิกาย พระองค์จึงต้องการเสด็จเยี่ยมและเสวนากับพวกเขา

อนึ่ง ในสมณสมัยการปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์ให้ความสำคัญกับการเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์มากๆ โดยดูได้จากความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกกับออโธด็อกซ์ รวมไปถึงแองกลิกัน ที่มีความราบรื่นเป็นอย่างมาก
Comments