มิสซาพระสันตะปาปาที่อังกฤษและสกอตแลนด์จะขับร้องกลอรีอาแบบใหม่


เผย สัตบุรุษที่จะร่วมมิสซากับพระสันตะปาปาที่อังกฤษและสกอตแลนด์ จะมีโอกาสได้รับฟังการขับเพลงกลอรีอารูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวจากนครรัฐวาติกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมามองซินญอร์ กุยโด้ มารีนี่ หัวหน้าแผนกพิธีกรรมของพระสันตะปาปา ออกมาเปิดเผยว่า บทกลอรีอาในมิสซาที่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะถวาย ระหว่างการเสด็จเยือนอังกฤษและสกอตแลนด์ ช่วงวันที่ 16-19 กันยายน ที่จะถึงนี้ จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เพิ่งได้รับการแปลและอนุมัติจากสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ เมื่อช่วงปี 2008

มองซินญอร์มารีนี่ กล่าวว่า "บทเพลงช่วงกลอรีอา จะใช้เนื้อร้องใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับบทมิสซา เราจะใช้ (ภาษา) แบบเดิมไปก่อน เพราะตอนที่เรา (วาติกัน) ประชุมร่วมกับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ เนื่องจากตอนที่เราประชุมกันนั้น วาติกันยังไม่ได้อนุมัติบทมิสซาภาษาอังกฤษแบบใหม่"

ทั้งนี้ สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ตัดสินใจให้มีการแปลบทมิสซาภาษาอังกฤษใหม่ เนื่องจากต้องการให้คำแปล มีความใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาลาตินมากที่สุด

Comments