โป๊ปวางใจให้คาร์ดินัลแบร์โตเน่เป็นเลขาธิการนครรัฐวาติกันต่อไป สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงมอบความวางใจให้ พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการนครรัฐวาติกันต่อไป ภายหลังพระองค์ "ไม่อนุมัติ" ใบลาเกษียณของพระคาร์ดินัลองค์นี้ นอกจากนี้ ทรงชื่นชม พระคาร์ดินัลแบร์โตเน่ เป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งด้านการอภิบาล การบริหาร และความเชื่อในพระเจ้า
"ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่" หนังสือพิมพ์วาติกัน รายงานข่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงตัดสินพระทัยให้ พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการนครรัฐวาติกันคนปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แม้ว่า เจ้าตัวจะยื่นจดหมายลาเกษียณ เนื่องจากอายุครบ 75 ปี อันเป็นข้อกำหนดที่ต้องทำหนังสือลาเกษียณต่อพระสันตะปาปา

ใจความสำคัญของจดหมายที่พระสันตะปาปาทรงตอบกลับพระคาร์ดินัลแบร์โตเน่ นอกจากพระองค์จะขอให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้ว พระองค์ยังชื่นชมพระคาร์ดินัลชาวซาเลเซียนองค์นี้ว่า "พ่อมีโอกาสได้ร่วมงานกับพระคาร์ดินัล(แบร์โตเน่) มาเป็นเวลาหลายสิบปี พระคาร์ดินัลได้ช่วยพ่อเป็นอย่างมากในงานเสวนากับสมาคมนักบุญปีโอ ที่ 10 (เลอแฟ๊บวร์) เช่นเดียวกับงานต่างๆในสมณกระทรวงพระสัจธรรม (พระสันตะปาปาเป็นประธานสมณกระทรวงนี้ 24 ปี) ดังนั้น พ่อขอขอบใจพระคาร์ดินัลที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีเสมอมา ทั้งในด้านการอภิบาล การบริหารหน่วยงานต่างๆ และการมีความเชื่อในพระเจ้า"

"สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงมอบหมายงานในโรมันคูเรียให้พระคาร์ดินัล(แบร์โตเน่) เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่า พระคาร์ดินัลมีความซื่อสัตย์ต่อความเชื่ออย่างแรงกล้า เช่นเดียวกับ การมีความรู้ความสามารถในคำสั่งสอนและกฏหมายพระศาสนจักร ด้วยเหตุนี้เอง พ่อจึงตัดสินใจแต่งตั้งพระคาร์ดินัลให้มาทำหน้าที่เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เมื่อฤดูร้อน ค.ศ.2006 และในวันนี้ พ่อก็ยังวางใจให้พระคาร์ดินัลปฏิบัติหน้าที่อันทรงคุณค่านี้ต่อไป" พระสันตะปาปา ระบุในจดหมาย

อนึ่ง พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เข้ารับหน้าที่เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.2006 ในส่วนวันเกิดนั้น ท่านเกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1934 ปัจจุบัน อายุ 75 ปี


พระอัครสังฆราช ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ และ พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ (ตำแหน่งในตอนนั้น) สมัยร่วมงานที่สมณกระทรวงพระสัจธรรมปัจจุบัน ทั้งสองก็ยังทำงานร่วมกันต่อไปพระคาร์ดินัล แบร์โตเน่ รับพรจากพระสันตะปาปาComments