โป๊ปกระตุ้นพระสงฆ์ใช้อินเตอร์เน็ทในการทำงานอภิบาล
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ อินเตอร์เน็ทคือเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการประกาศพระวรสาร ย้ำ พระสงฆ์ยุคนี้อยู่ในโลกสมัยใหม่ ดังนั้น ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ แนะ พระสงฆ์ต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนี้ไปใช้ในการแพร่ธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชเคลาดิโอ เชลลี่ ประธานสมณสภาสื่อสารสังคม และ มอนซินญอร์ พอล ไทก์ เลขาธิการสมณสภาสื่อสารสังคม ได้ร่วมกันเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 44 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงออกไว้ภายใต้หัวข้อ "พระสงฆ์และงานอภิบาลในโลกยุคดิจิตอล : สื่อใหม่ในการรับใช้พระวาจาของพระเจ้า" (The Priest and Pastoral Ministry in a Digital World : New Media at the Service of the Word)

สำหรับใจความสำคัญของสารวันสื่อมวลชนสากล พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้บรรดาพระสงฆ์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีไหวพริบ พระองค์ระบุว่า "พ่อขอให้พระสงฆ์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม พ่อขอร้องว่า อย่าปล่อยให้มันมาครอบงำหัวใจสงฆ์ที่ต้องทำงานอภิบาลสัตบุรุษ"

"พระสงฆ์ทุกองค์ มีหน้าที่หลักคือการประกาศพระนามพระเยซูคริสต์ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ยุคสมัยนี้ เราต้องมีส่วนร่วมกับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัจจุบัน พระสงฆ์ได้ยืนอยู่ ณ ธรณีประตูของสหัสวรรษใหม่ นั่นคือ ยุคที่เทคโนโลยีช่วยให้การติดต่อสื่อสารทางไกลทำได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น พระสงฆ์จึงถูกเรียกให้ตอบสนองงานอภิบาล ผ่านทางการใช้สื่อเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"

จากนั้น พระสันตะปาปา ผู้ทรงมีอีเมลส่วนพระองค์ benedictxvi@vatican.va ทรงระบุต่อไปว่า "จำเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ต้องริเริ่มการเสวนาทางความเชื่อ การประกาศพระวรสาร และการสอนคำสอน ผ่านทางโลกไซเบอร์สเปซ พระสงฆ์ต้องเป็นผู้นำจิตวิญญาณบนโลกดิจิตอล เหมือนอย่างที่ท่านได้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน"

ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ยังทรงให้คำแนะนำเพิ่มเติมต่อไปว่า พระสงฆ์ต้องได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อที่ว่าจะได้นำสิ่งนี้ไปใช้ในการแพร่ธรรม "พระสงฆ์จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเทศน์สอนเกี่ยวกับพระศาสนจักร และช่วยเหลือทุกคนให้ค้นพบพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า การอภิบาลในโลกของการสื่อสารยุคดิจิตอล ถือว่าสำคัญมาก เพราะมันคือการนำเราให้ติดต่อกับเพื่อนต่างศาสนา ผู้ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า และคนทุกชาติวัฒนธรรม"

อนึ่ง ตามกำหนดการแล้ว วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 44 ตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม 2010 แต่สาเหตุที่สันตะสำนักเปิดตัวสารพระสันตะปาปาในวันนี้ ก็เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะกระทำในวันที่ 24 มกราคม ซึ่งตรงกับวันระลึกถึงนักบุญฟรานซิส เดอ ซาลส์ องค์อุปถัมภ์ของนักหนังสือพิมพ์

Comments