โป๊ปสดุดี "ซ.เทเรซาแห่งกัลกัตต้า" คือของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าที่ประทานให้กับโลก


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสดุดี "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" เป็นของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าที่ประทานให้กับโลก พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวน สมาชิกคณะ "ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม" (Missionaries of Charity) ให้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ตามแบบฉบับ ซิสเตอร์เทเรซา แม่พระของผู้ยากไร้ในอินเดีย
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงยกย่อง ซิสเตอร์เทเรซาแห่งกัลกัตต้า ว่า เป็นของขวัญล้ำค่าสุดๆที่โลกได้รับจากพระเจ้า โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ผ่านทางสารที่ส่งถึงอธิการิณีคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม โอกาสวันเกิดครบ 100 ปีของ ซิสเตอร์เทเรซา

พระสันตะปาปาทรงส่งสารถึง ซิสเตอร์แมรี่ พรีม่า อธิการิณีคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม โดยใจความสำคัญ พระองค์ทรงร่วมยินดีกับชาวคณะฯ ด้วยการสดุดี ซิสเตอร์เทเรซา ว่า "วันนี้คือวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับพระศาสนจักรและโลก นี่คือวันซึ่งพระเจ้าทรงประทานของขวัญล้ำค่าอย่าง ซิสเตอร์เทเรซา ให้กับเราทุกคน การดำเนินชีวิตของซิสเตอร์เทเรซา สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าด้วยความวางใจ"

"ซิสเตอร์เทเรซา คือ ตัวอย่างที่ชัดเจนตามคำพูดของ นักบุญจอห์น ที่กล่าวไว้ว่า "ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักกันด้วย ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า แต่ถ้าเรารักกัน พระเจ้าย่อมดำรงอยู่ในเรา และความรักของพระองค์ในเราก็สมบูรณ์แบบ" (1จอห์น 4:11-12)"

ตอนท้ายของสาร พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเชิญชวนสมาชิกคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ให้ดำเนินชีวิตแบบ ซิสเตอร์เทเรซา โดยตรัสว่า "พ่อขอเชิญชวนทุกคน เปิดใจให้ความรักของพระเจ้านำทางและเป็นแรงบันดาลใจในการรับใช้ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง และที่สำคัญ ขอให้ ซิสเตอร์เทเรซา เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตฝ่ายจิต ตลอดไป"

อนึ่ง บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1910 ที่ประเทศมาซิโดเนีย 


                     


Comments