ตารางเวลาพระสันตะปาปาเสด็จเยือนอังกฤษและสกอตแลนด์
ตารางเวลาสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จเยือนอังกฤษและสกอตแลนด์
ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2010


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 (กรุงโรม ประเทศอิตาลี)
- 08.10 น. (13.10 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินจัมปีโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 (กรุงเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์)
- 10.30 น. (16.30 น. ตามเวลาในไทย) : เครื่องบินพระที่นั่งมาถึงสนามบินนานาชาติ กรุงเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ จากนั้น จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ
- 11.00 น. (17.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปร่วมพิธีต้อนรับจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 ณ พระราชวังโฮลี่รู้ด (แปลว่า "กางเขนศักดิ์สิทธิ์" ในภาษาสกอต)
- 11.40 น. (17.40 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาพบปะฝ่ายบริหารของสกอตแลนด์ จากนั้น จะกล่าวให้โอวาท (ครั้งที่ 1)
- 13.00 น. (19.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับคณะผู้ติดตามในบ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 (เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์)
- 17.15 น. (23.15 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซา ซึ่งจะจัดที่สวนสาธารณะเบลลาฮุสตัน (เทศน์ในมิสซาให้ข้อคิด ครั้งที่ 2)
- 20.00 น. (02.00 น. ของเช้าวันที่ 17 กันยายน ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินนานาชาติ เมืองกลาสโกว์ มุ่งหน้าสู้ประเทศอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 (กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
- 21.15 น. (03.15 น. ของเช้าวันที่ 17 กันยายน ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2010 (กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
- 08.00 น. (14.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยของสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำกรุงลอนดอน (อยู่ในเขตวิมเบิลดัน)
- 10.00 น. (16.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จออกมาพบปะผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ภายในวัดน้อยประจำมหาวิทยาลัยเซนต์ แมรี่ (พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 3)
- 11.30 น. (17.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จออกมาพบปะคณะผู้แทนศาสนาต่างๆ ในเขตมหาวิทยาลัยเซนต์ แมรี่ (กล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 4)
- 16.00 น. (22.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปยังวังแลมเบ็ธ เพื่อพบกับ "ดร.โรแวน วิลเลียมส์" อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอบิวรี่ (กล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 5)
- 17.10 น. (23.10 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จออกมาพบปะผู้แทนฝ่ายพลเรือน, นักการทูต, นักธุรกิจ, นักวิชาการ และผู้แทนฝ่ายวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (กล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 6)
- 18.15 น. (00.15 น. ของเช้าวันที่ 18 กันยายน ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จร่วมวจนพิธีกรรมศาสนสัมพันธ์ ซึ่งจัดที่อารามเวสต์มินสเตอร์ (เทศน์ให้ข้อคิดครั้งที่ 6)

 
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 (กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
- 09.00 น. (15.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จออกมาพบกับ เดวิด คาเมร่อน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ภายในบ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์
- 09.20 น. (15.20 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จออกมาพบกับ นิค เคล็กก์ รองนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ภายในบ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์
- 09.30 น. (15.20 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จออกมาพบกับ แฮเรียต ฮาร์แมน ผู้นำฝ่ายค้านแห่งสหราชอาณาจักร ภายในบ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์
- 10.00 น. (16.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาซึ่งจัดที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (เทศน์ในมิสซาให้ข้อคิด ครั้งที่ 7)
- 17.00 น. (23.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านพักผู้สูงอายุนักบุญเปโตร (กล่าวให้ข้อคิดครั้งที่ 8)
- 18.15 น. (00.15 น. ของเช้าวันที่ 19 กันยายน ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานในพิธีสวดทำวัตรเย็น ซึ่งจัดที่สวนสาธารณะไฮด์ พาร์ค (เทศน์ให้ข้อคิดครั้งที่ 9)

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010 (กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
- 08.00 น. (14.00 น. ตามเวลาในไทย) : พิธีอำลาและส่งเสด็จพระสันตะปาปาที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำสหราชอาณาจักร (ตั้งอยู่ในเขตวิมเบิลดัน)
- 08.45 น. (14.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสวนสาธารณะวิมเบิลดัน มุ่งหน้าสู่เบอร์มิงแฮม

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010 (เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ)
- 09.30 น. (15.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จถึงสวนสาธารณะค็อฟตัน
- 10.00 น. (16.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น นิวแมน" หลังมิสซา พระสันตะปาปานำสวดเทวทูตถือสาร พิธีนี้จัดที่สวนสาธารณะค็อฟตัน (เทศน์ในมิสซาให้ข้อคิด ครั้งที่ 7 และในการสวดเทวทูตถือสาร ครั้งที่ 8)
- 13.10 น. (19.10 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปภาวนา ณ ห้องภาวนานักบุญฟิลิป เนรี สถานที่ซึ่ง "บุญราศี จอห์น นิวแมน" กลับใจมาเป็นคาทอลิก
- 13.45 น. (19.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับสมาชิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอังกฤษ, สกอตแลนด์ และเวลส์
- 16.45 น. (22.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาทรงพบปะและให้โอวาทสมาชิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอังกฤษ, สกอตแลนด์ และเวลส์ พิธีนี้ จัดที่วิทยาลัยออสค็อตต์ (เทศน์ให้ข้อคิดครั้งที่ 9)
- 18.15 น. (00.15 น. ของเช้าวันที่ 20 กันยายน ตามเวลาในไทย) : พิธีอำลาและส่งเสด็จพระสันตะปาปาที่สนามบินนานาชาติเมืองเบอร์มิงแฮม (กล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 10)
- 18.45 น. (00.45 น. ของเช้าวันที่ 20 กันยายน ตามเวลาในไทย) : ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากอังกฤษ เสด็จกลับอิตาลี

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010 (กรุงโรม ประเทศอิตาลี)

- 22.30 น. (03.50 น. ของเช้าวันที่ 20 กันยายน ตามเวลาในไทย) : สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จถึงสนามบินคัมปิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสวัสดิภาพ


 
 
 
 

Comments