วาติกันหวังงบการเงินปี 2010 จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นพระอัครสังฆราช เวลาซิโอ เด เปาลิส ประธานฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจของสันตะสำนัก คาด งบการเงินวาติกันประจำปีนี้ น่าจะเป็นไปในทางบวก หลังจากปีที่แล้ว ทั่วโลกต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา


"ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่" หนังสือพิมพ์วาติกัน ได้รายงานบทสัมภาษณ์ พระอัครสังฆราช เวลาซิโอ เด เปาลิส  ที่กล่าวถึงผลการประชุมสภาที่ปรึกษาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสันตะสำนัก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคมที่ผ่านมาว่า งบการเงินวาติกันในปีนี้ น่าจะมีสัญญาณบวก หลังจากรอบปีที่ผ่านมา วาติกันได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่ลุกลามไปทั่วโลก

พระอัครสังฆราช เด เปาลิส ก็กล่าวว่า "ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้ว ได้สั่นสะเทือนไปทั่วโลก กระนั้น พ่อเชื่อมั่นว่า ปี 2010 นี้ ทุกอย่าง (งบการเงินวาติกัน) จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพราะถึงตอนนี้ สัญญาณการฟื้นตัวต่างๆ ก็มีให้เห็นเป็นระยะๆ"

"รายจ่ายหลักๆของสันตะสำนัก อยู่ที่เงินเดือนของพนักงาน 2,668 คน จำนวนนี้คือพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และฆราวาสที่ปฏิบัติงานในวาติกัน นอกจากนี้ สันตะสำนักยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุวาติกันและหนังสือพิมพ์ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่ เช่นเดียวกับ รายจ่ายในการปรับปรุงอาคารต่างๆ อีกด้วย"

"การประชุมประจำปีที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเข้าร่วมด้วย พระองค์ทรงรับฟังด้วยความสนพระทัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และยังตรัสขอบใจทุกคนที่ทุ่มเททำงานตรงนี้อย่างสุดความสามารถ" พระอัครสังฆราช เด เปาลิส กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ งบการเงินสันตะสำนัก ประจำปี 2009 ยังไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตาม "งบการเงินสันตะสำนัก ประจำปี 2008" ได้ที่นี่Comments