สังฆราชคาทอลิกชิลี 34 คนยื่นจดหมายลาออกต่อโป๊ป หลังล้มเหลวแก้ปัญหาสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ

ข่าวใหญ่ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 จะเป็นอะไรไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ พระสังฆราชคาทอลิกชาวชิลี 34 คน ที่มาประชุมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เกี่ยวกับปัญหาการปกปิดคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ และไม่จัดการสงฆ์ที่กระทำผิด ได้ยื่นจดหมายต่อพระสันตะปาปา เพื่อแสดงความรับผิดชอบ "ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกันทั้ง 34 คน" (ชิลี มี 27 สังฆมณฑล บางสังฆมณฑล มีพระสังฆราชผู้ช่วยด้วย การลาออกครั้งนี้ หมายความว่า พระสังฆราชทุกคนจากทุกสังฆมณฑล พร้อมใจกันยื่นจดหมายลาออกแสดงความรับผิดชอบพร้อมกันหมด)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งชิลี ออกแถลงการณ์ขอบคุณพระสันตะปาปา ฟรังซิส สำหรับการ "รับฟังและเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น" พร้อมกันนี้ พระสังฆราชคาทอลิกชาวชิลีทุกคน อยากจะขอโทษและวอนขอการอภัยจากเหยื่อที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ (ผู้ก่อคดีคือ บาทหลวง เฟร์นานโด การาดิม่า)

ทั้งนี้ จดหมายลาออกดังกล่าว ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากพระสันตะปาปา ถ้าพระสันตะปาปาทรงอนุมัติ ก็เท่ากับว่า พระสังฆราชทั้ง 34 คน ก็พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าพระสันตะปาปาไม่ยอมรับ พวกเขาก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไป

นอกจากนี้ มีการเปิดจดหมายที่พระสันตะปาปาทรงส่งถึงพระสังฆราชคาทอลิกชิลี หลังจากการประชุมแก้วิกฤติจบลง พระสันตะปาปาทรงตำหนิวิธีการแก้ปัญหาแบบผิดๆ นั่นคือ เวลามีคดีเกิดขึ้น ผู้มีอำนาจจะย้ายสงฆ์คนที่ก่อคดีให้ไปอีกสังฆมณฑลหนึ่ง สังฆมณฑลที่รับตัวผู้ก่อคดีไป ก็มอบหมายหน้าที่ให้สงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศคนนั้น แต่หน้าที่ยังคงเป็นเรื่องการติดต่อกับเด็กและเยาวชน มันก็ทำให้เกิดปัญหาวนไปไม่รู้จบ

พระสันตะปาปายังระบุถึงปัญหาอีกประการในบ้านเณรคาทอลิก นั่นคือ พระสังฆราชหรืออธิการเจ้าคณะมอบหมายหน้าที่ในบ้านเณรให้กับสงฆ์ต้องคดีล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาจึงเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้พระสังฆราชคาทอลิกชิลี ตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเอง และอย่าคิดว่า "ตัวเองเหนือกว่าคนอื่น" พระสันตะปาปาทรงชี้ชัดว่า พระองค์ "วิตกกังลวลกับทัศนคติการแก้ปัญหาของพระสังฆราชชิลีบางคน" เช่นเดียวกัน พระองค์ย้ำว่า ต้องมีการถอดถอนพระสังฆราชออกจากตำแหน่ง แต่วิธีนี้ ยังไม่พอ มันต้องลงไปแก้ที่ระบบด้วย เพราะปัญหามันฝังลงไปในระบบแล้ว