Posts

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่สนใจเราใช้โทรศัพท์อะไร พระเจ้าไม่มีฮาร์ดดิสก์บันทึกความผิดของเรา พระองค์มีแต่หัวใจที่เมตตาเรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระเจ้าไม่สนใจเราแต่งตัวแบบไหน ใช้โทรศัพท์อะไร พระองค์สนแต่ตัวตนของเราเท่านั้น การไม่ยอมรับตัวเองและทำตัวแย่ๆ จึงเป็นการไม่ตระหนักถึงการที่พระเจ้าสร้างเรามาให้เหมือนพระองค์ ทรงชี้ อย่าละอายที่จะสารภาพความผิดทุกอย่างกับพระเจ้า อย่าปล่อยให้จิตวิญญาณเราตายด้านเด็ดขาด ทรงย้ำ ความทรงจำของพระเจ้าไม่มี "ฮาร์ดดิสก์" ไว้บันทึกและเก็บข้อมูลของเรา หัวใจของพระองค์มีแต่ความเมตตากรุณาที่มอบให้เรา ทรงแนะ หลายคนอาจกีดกันเราไม่ให้รับพระเมตตาจากพระเจ้า หลายคนนินทาและหัวเราะเยาะเรา เพียงเพราะเราเป็นคนถ่อมตนและเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ เราต้องอย่าท้อ แต่จงยิ้มรับสิ่งเหล่านี้ เพราะเรากำลังเป็นตัวแทนของสิ่งดีที่เขาหัวเราะเยาะอยู่ ตอนท้าย ทรงประกาศให้ "ปานามา" เป็นเจ้าภาพงานเยาวชนโลก 2019 ด้วย ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดที่แคมปัส มิเซริคอร์ดิเอ เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมพิธีกว่า 2 ล้านคน โดยเยาวชนทั้งหมดได้นอนพักค้างแรมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคื

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเอาชนะความเกลียดชังด้วยความเกลียดชังที่รุนแรงกว่า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเยาวชน อย่าเอาชนะความเกลียดชังด้วยความเกลียดชังที่รุนแรงกว่า อย่าเอาชนะความรุนแรงด้วยความรุนแรงขั้นกว่า สิ่งเดียวที่เราจะสนองตอบสงครามคือการสร้างสะพานและความเป็นพี่น้องกันให้เกิดในสังคม ทรงชี้ บางคนคิดว่าสถานการณ์ในซีเรียห่างไกลจากชีวิตเรามาก เพราะเราเห็นผลของสงครามนี้จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ มันไม่ได้เกิดกับชีวิตเราจริงๆ เราจึงตายด้านไม่รู้สึกอะไร ทรงเตือน สิ่งร้ายแรงกว่าความเฉยชาคือการนั่งอยู่ในมุมสบายและไม่สนใจเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น สิ่งนี้เหมือนเราเล่นวิดีโอเกมส์และไม่สนใจคนมาเรียกให้ไปทำสิ่งต่างๆ เลย  ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานการภาวนาคืนตื่นเฝ้าในงานเยาวชนโลก ณ แคมปัส มิเซริคอร์ดิเอ เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมภาวนากว่า 2 ล้านคน พิธีนี้ เริ่มต้นด้วยพระสันตะปาปาทรงเดินจาริกผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับเยาวชนผู้แทนจาก 5 ทวีป จากนั้น เป็นการเริ่มพิธีด้วยการรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อจากผู้แทนเยาวชน 3 คน หนึ่งในนั้นมีเยาวชนวัย 26 ปีจากซีเรียด้ว

โป๊ปฟรังซิส: "สังฆราช สงฆ์ และนักบวช อย่าติดกับดักความสุขสบายและปิดตัวเองจากการรับใช้"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชของโปแลนด์ เราอย่าติดกับดักความสุขสบายและปิดตัวเอง พระเยซูสอนเราให้เปิดตัวรับใช้คนอื่น นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 ก็สอนเราให้เปิดประตูให้กว้างเพื่อต้อนรับพระคริสตเจ้า ทรงย้ำ การเปิดตัวเองรับใช้ผู้อื่นคือการดำเนินชีวิตแบบไม่ถือครองสมบัติส่วนตัว ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ไม่สร้างฐานอำนาจทางโลก และไม่เสียเวลาไปกับวางแผนความสุขของตน ทรงถามบรรดาศาสนบริกร ถ้าหนังสือเรื่องพระเมตตาของพระเจ้า มีหน้าหนึ่งที่เป็นเรื่องความเมตตาที่เราทำต่อเพื่อนมนุษย์ หน้านี้จะเป็น "หน้าว่างเปล่า" หรือเปล่าไม่  ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังสักการะสถานพระเมตตา เพื่อจาริกแสวงบุญผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ทรงภาวนาหน้ารูปพระเมตตาและหลุมศพของนักบุญโฟสติน่า, โปรดศีลอภัยบาปให้เยาวชน และถวายมิสซาร่วมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวชคาทอลิกของโปแลนด์ สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสอนบรรดาพระสงฆ์และนักบวช ใจความว่า - วันนี้ มี 3 สิ่งที่พ่ออยากแบ่งปันและเตือนใจพวกเราทุกคน สิ่งแรก ค

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าประทับในตัวผู้อดอยาก ผู้ลี้ภัย และผู้ป่วย แล้วเราปฏิบัติกับคนเหล่านี้ดีหรือเปล่า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน หลายคนสงสัยว่า "มีคนอดอยาก คนที่ลี้ภัยจากสงคราม และคนที่ป่วยอย่างทรมาน แล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนกัน" คำตอบคือ "พระเจ้าอยู่ในคนเหล่านี้ พระองค์ทรงร่วมทุกข์ไปกับเขา" แต่สิ่งสำคัญคือเราดูแลและปฏิบัติต่อคนเหล่านี้อย่างดีหรือเปล่า เพราะวันสุดท้าย เราจะถูกตัดสินดังที่พระเจ้าสอนว่า "ทุกสิ่งที่ท่านทำต่อพี่น้องผู้ต้อยต่ำ ท่านก็ทำต่อตัวเราเอง" ทรงย้ำ เยาวชนต้องอย่าดำเนินชีวิตแบบครึ่งๆ กลางๆ ต้องกล้ารับใช้เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาคกับเยาวชนประมาณ 1 ล้านคนในงานเยาวชนโลก ณ สวนสาธารณะโบลเนีย เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ สำหรับบทแบ่งปันในพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนเยาวชนว่า - 'ถ้าปีศาจอยู่ในโลก แล้วพระเจ้าอยู่ไหน ถ้าคนอดอยาก ไร้ที่อยู่อาศัย ต้องลี้ภัย ต้องตายเพราะความรุนแรง ต้องป่วยอย่างทรมาน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น แล้วพระเจ้าอยู่ไหน' นี่เป็นคำถามที่พูดกันตรงๆ เลยว่าไม่มีคำตอบ เราทำได้แค่เพียงมองไปยังพระเยซูแล้วทูลถามพระองค์ คำตอบของพระเยซู

โป๊ปฟรังซิส: "อยากเห็นคริสตชนใส่ใจและเยี่ยมผู้ป่วยเหมือนที่พระเยซูทรงทำ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนทุกคน เอาใจใส่และเยี่ยมผู้ป่วยเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงทำเป็นแบบอย่าง ทรงแบ่งปัน สังคมของเราถูกฉาบด้วยวัฒนธรรมทิ้งขว้างซึ่งทอดทิ้งผู้อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม คริสตชนต้องปฎิเสธวัฒนธรรมนี้แล้วดำเนินชีวิตด้วยวัฒนธรรมแห่งการยอมรับกัน ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังโรงพยาบาลโปรโกชิม เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้ ส่วนมาก จะเป็นผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า - สำหรับตัวพ่อเอง การไปที่ไหนแล้วได้ไปเยี่ยมผู้ป่วย สิ่งนี้คือความพิเศษมากๆ ในชีวิตของพระเยซู พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับผู้ป่วยทุกคน พ่อจึงอยากดำเนินชีวิตให้เหมือนกับพระองค์ด้วยการใส่ใจต่อผู้ป่วย พระศาสนจักรก็ใส่ใจต่อผู้ป่วยเหมือนกับแม่ที่ดูแลลูกทุกคน - การมาเยี่ยมและใส่ใจผู้ป่วยคือสิ่งที่พ่ออยากให้คริสตชนทุกคนกระทำ นี่คือความต้องการของพ่อที่อยากให้คริสตชนทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเหมือนที่พระเยซูทรงทำเป็นแบบอย่าง แต่น่าเศร้า สังคมของเราถูกทำให้เปรอะเปื้อนด้วยวัฒนธรร

โป๊ปฟรังซิสเสด็จไปภาวนาที่ "เอ้าชวิตช์" ค่ายกักกันชาวยิวระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปภาวนาที่ "เอ้าชวิตช์" ค่ายกักกันชาวยิวระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งชาวยิวถูกนาซีฆ่าตายที่นี่ไปกว่า 5 ล้านคน โอกาสนี้ พระองค์ทรงเข้าไปภาวนาในห้องที่ "‎นักบุญแม็กซิมิเลี่ยน โกลเบ‬" สงฆ์คาทอลิกชาวโปแลนด์ เสียชีวิต หลังจากถูกจับเข้าไปขังและอดอาหารในนี้ (ท่านยอมตายแทน ฟรานซิสเซ็ค กายอฟนีเซ็ค) นอกจากนี้ ทรงพบกับผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันดังกล่าวด้วย สำหรับการมาเยือนเอ้าชวิตช์ พระสันตะปาปาไม่ได้ตรัสใดๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงนิ่งเงียบและภาวนาให้กับผู้สูญเสียทุกคน

โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตแต่งงานต้องมีทะเลาะกันบ้าง แต่อย่าให้จบวันนี้ไปโดยไม่ปรับความเข้าใจกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแนะคู่สมรสทุกคู่ ชีวิตแต่งงานต้องมีทะเลาะกันบ้าง อย่ากลัวถ้ามันเกิดขึ้น สิ่งที่ควรทำคือจงปรับความเข้าใจกันก่อนผ่านวันนี้ไป เพราะถ้าเราไม่ปรับความเข้าใจ "สงครามเย็นในวันถัดไป" จะทวีความรุนแรงและน่ากลัวแบบสุดๆ ทรงสนับสนุนเยาวชนชายหญิง กล้าอุทิศตนให้กับชีวิตแต่งงาน การสร้างครอบครัวสมัยนี้ไม่ง่าย เนื่องจากหนุ่มสาวจำนวนมากกลัวความยากลำบากที่จะตามมา ทรงสอน ชีวิตคู่ต้องเรียนรู้ที่จะพูด "ขอโทษ ขอบคุณ และยกโทษให้กัน" ช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาทักทายสัตบุรุษผ่านทางหน้าต่างของบ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งคราครูฟ โดยวันนี้ พระองค์ทรงกล่าวเกี่ยวกับเยาวชนที่เตรียมตัวแต่งงาน รวมไปถึงคู่สมรสใหม่ที่เพิ่งแต่งงานทุกคน พระสันตะปาปาตรัสว่า - พ่อขอสนับสนุนเยาวชนชายหญิงให้มีความกล้าที่จะอุทิศตนให้กับชีวิตแต่งงาน เพราะยุคนี้ ไม่ง่ายเลยที่คนจะมีความกล้าในการสร้างครอบครัว - พ่อทราบดีถึงเหตุผลที่หนุ่มสาวจำนวนมากไม่กล้าแต่งงานสร้างครอบครัว เพราะกลัวความยากลำบากที่จะตามมา แต่พ่ออยากแนะนำ 3 คำ นั่นคือ เราต้องรู้จัก '