Posts

โป๊ปฟรังซิส: "นักบวชหญิงคือกองหน้าในการประกาศข่าวดีให้กับสังคมอเมริกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกย่องนักบวชหญิงในอเมริกาเป็น "กองหน้าในการประกาศข่าวดี" ทั้งในการด้านการให้การศึกษาและดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทรงแบ่งปัน นึกภาพไม่ออกจริงๆ ถ้าพระศาสนจักรที่ไม่มีนักบวชหญิงจะออกมาเป็นอย่างไร ทรงหวังเห็นกระแสเรียกในอเมริกาเจริญเติบโต แม้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ ทรงสอนพระสงฆ์และนักบวชต้องกตัญญูและทำงานหนักช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จออกจากกรุงวอชิงตัน ดีซี มายังนครรัฐนิวยอร์ก โดยทันทีที่มาถึง พระองค์เสด็จไปเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น ภายในอาสนวิหารนักบุญแพทริค ท่ามกลางผู้มาร่วมพิธีจำนวนมาก

สำหรับใจความสำคัญของบทเทศน์ในพิธีนี้ มีว่า

- ก่อนอื่น พ่อขอร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นทุกข์ไปกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ประสบเหตุที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พ่อสัญญาจะสวดภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคน

- อาสนวิหารที่งดงามแห่งนี้เป็นเครื่องหมายแห่งการทำงานของบรรดาผู้อพยพจากที่ต่างๆ ที่ได้มอบให้กับประเทศแห่งนี้ มันยังเป็นเครื่องหมายในการทำงานของพระสงฆ์คาทอลิกอเมริกัน นักบวช และฆราวาส…

โป๊ปฟรังซิสพบและทานอาหารกับผู้เร่ร่อนในวอชิงตันดีซี

Image
ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบกับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในกรุงวอชิงตัน ดีซี พิธีนี้จัดในวัดนักบุญแพทริค ซึ่งเป็นวัดคาทอลิกที่เก่าแก่สุดในกรุงวอชิงตัน ดีซี (สร้างใน ค.ศ.1794) หลังจากนั้น พระสันตะปาปาเสวยอาหารเที่ยงร่วมโต๊ะกับผู้ยากไร้ด้วยพิธีนี้ พระสันตะปาปากล่าวกับพวกเขาว่า

- ขอบคุณวัดนักบุญแพทริคและหน่วยงานมนุษยธรรมที่ดูแลพวกท่านทุกคน เพราะนี่คือการทำให้พ่อคิดถึงนักบุญโยเซฟ

- พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมายังโลกนี้แบบคนไร้ที่อยู่อาศัย ทำไมพระเจ้าต้องไร้ที่อยู่อาศัย หลายคนคงสงสัยแบบนี้ นักบุญโยเซฟก็คงสงสัยด้วยเช่นกัน แต่ท่านคือบุรุษแห่งความเชื่อที่มีพลังในการมองเห็นแสงสว่างในความมืด

- ความเชื่อทำให้เรามองเห็นแสงสว่างจากพระเจ้าในทุกสถานการณ์ พระเจ้าประทับอยู่กับเราทุกคน

- พวกท่านอาจคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ต้องไม่มีบ้านอยู่ แต่พระเจ้าก็ลงมาทนทุกข์กับเรา พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรา พระเยซูเข้ามาเคาะประตูหัวใจของเราเสมอ พระองค์ยังไปเคาะเรียกที่เพื่อนพี่น้องของเราด้วย

- ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากเชิญทุกคนสวดภาวนาพร้อมกัน คำภาวนาจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งยังเ…

โป๊ปฟรังซิส: "อเมริกาอย่ากลัวผู้อพยพ เพราะชาวอเมริกันส่วนมากก็เป็นลูกหลานผู้อพยพเช่นกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องอเมริกาอย่ากลัวผู้อพยพ เพราะชาวอเมริกันส่วนมากก็เป็นลูกหลานผู้อพยพเช่นกัน เราต้องมองเขาเป็นคน ไม่ใช่มองเขาเป็นจำนวนตัวเลข ทรงหวังเห็นสังคมอเมริกันต่อต้านการค้าอาวุธ เพราะนี่คือความร่ำรวยบนกองเลือด ทรงย้ำ ศาสนาแท้จริงไม่นำพระเจ้ามาเป็นข้ออ้างสร้างความรุนแรง ทรงชี้ เยาวชนประสบปัญหามากมาย เพราะความไม่รู้จักโตของผู้ใหญ่หลายคนนั่นเอง
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปกล่าวสุนทรพจน์แก่สมาชิกรัฐสภาและวุฒิสมาชิกของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (คองเกรส) การไปกล่าวครั้งนี้ ทำให้พระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่มากล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาแห่งนี้ และหลายๆ ประโยคที่พระองค์ตรัส ได้ทำให้สมาชิกทุกคนลุกขึ้นปรบมือยกย่องเป็นเวลานานและหลายๆ ครั้งด้วย

สำหรับใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัส มีดังนี้

นักการเมืองและนักกฏหมายต้องยึดมั่นความยุติธรรม
- ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานของทวีปอเมริกา ทวีปเดียวกับพวกท่าน ในฐานะลูกหลานของประเทศชาติ พวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเทศของเราและทำให้ประเทศเจริญไปด้วยกัน

- รัฐสภาสหรัฐมีหน้…

โป๊ปฟรังซิส: "เราจะสัมผัสความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ผ่านทางการอุทิศตนรับใช้คนอื่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสถาปนานักบุญใหม่ "นักบุญฮูนิเปร์โร่ เซร์ร่า" พร้อมปกป้องนักบุญใหม่ว่า ตอนมีชีวิตอยู่ ท่านปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของชนพื้นเมือง นอกจากนี้ ทรงกระตุ้นคริสตชน เราจะสัมผัสความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร โดยผ่านทางการให้และอุทิศตนรับใช้คนอื่น จงก้าวออกไปข้างหน้า เพราะพระเจ้ารอเราอยู่ ณ ที่ตรงนั้น


ช่วงบ่ายวันพุธที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ "นักบุญฮูนิเปร์โร่ เซร์ร่า" ณ สักการะสถานแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- นักบุญฮูนิเปร์โร่ เซร์ร่า ออกจากบ้านเกิดของตน (มายอร์ก้า ประเทศสเปน) เพื่อมาแพร่ธรรมยังอเมริกา ท่านเรียนรู้และให้คุณค่ากับชนพื้นเมือง ท่านเรียนรู้ที่จะทำให้ชีวิตของพระเจ้าได้เกิดขึ้นและหล่อเลี้ยงสิ่งนี้ไว้ในการพบกับทุกคนที่ท่านได้เจอในอเมริกา

- แม้ว่า จะมีการโจมตีจากคนบางกลุ่มว่า นักบุญเซร์ร่าบังคับให้ชนพื้นเมืองเปลี่ยนศาสนา แต่พระสันตะปาปาก็ปกป้องนักบุญเซร์ร่าว่า "ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศ…

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชคาทอลิกอย่าหลงตัวเอง อย่าแข็งกร้าว และต้องใกล้ชิดกับสงฆ์ของตน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนพระสังฆราชคาทอลิกอเมริกัน อย่าหลงตัวเอง อย่าใช้วาจาแข็งกร้าวและทำให้เกิดความแตกแยก อย่าเสวนาด้วยเล่ห์เหลี่ยมแต่จงเสวนาด้วยความซื่อสัตย์ในพระคริสตเจ้า ทรงย้ำ พระสังฆราชต้องยกสายตาของฝูงแกะให้มองไปที่พระเจ้า ไม่ใช่มองมาที่ตัวเอง ทรงสอน พระสังฆราชต้องใกล้ชิดกับพระสงฆ์และต้องช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยทุกคน 

ช่วงสายวันพุธที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบและให้โอวาทกับบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวอเมริกันกว่า 400 คน ภายในอาสนวิหารนักบุญแม็ทธิว กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสังฆราชชาวอเมริกัน มีดังนี้:

- พ่อมาที่นี่เพื่อสวมกอดคาทอลิกอเมริกันทุกคน ไม่มีใครที่ถูกกีดกันออกจากการสวมกอดของพระสันตะปาปา เมื่อท่านสัมผัสใคร โปรดรู้ไว้เถิดว่า พระสันตะปาปาอยู่ข้างๆ ท่าน มือขอพ่ออาจดูแก่และเหี่ยวย่น แต่มือนี้พร้อมช่วยพวกท่านเสมอ

- ขอบคุณพระศาสนจักรคาทอลิกอเมริกาสำหรับความเมตตา การประกาศข่าวดี และการอุทิศตนให้กับชีวิตและครอบครัว นี่คือเหตุผลที่ทำให้พ่อมาที่นี่ ขอบคุณพระศาสนจักรอเมริกาที่ต้อนรับผู้อพยพ ร…

โป๊ปฟรังซิสเยือนทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเยือนทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ พร้อมทรงชื่นชมอเมริกาที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่คนในชาติ นี่คือหนึ่งในทรัพย์สมบัติล้ำค่าของสังคมอเมริกันอย่างแท้จริง ทรงย้ำปัญหาการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศโลกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง เราไม่สามารถผลักให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังได้อีกต่อไป ส่วน บารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐ ยอมรับ "พระสันตะปาปาเตือนเราเสมอว่า สารที่ทรงพลังสุดของพระเยซูคือความเมตตา ต้องเห็นอกเห็นใจผู้ตกทุกข์ได้ยาก และจงเปิดใจต้อนรับทุกคน"


ช่วงเช้าวันพุธที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จยังทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อพบกับ บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ และร่วมพิธีต้อนรับที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จัดถวายอย่างสมพระเกียรติ

พิธีการเริ่มด้วยการบรรเลงเพลงชาติของสันตะสำนัก แล้วตามด้วยเพลงชาติของอเมริกา จากนั้น บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้กล่าวต้อนรับพระสันตะปาปา ใจความสำคัญมีว่า:

- พระสันตะปาปาเตือนเราเสมอว่า สารที่ทรงพลังสุดของพระเยซูคือความเมตตา ต้องเห็นอกเห็นใจผู้ตกทุกข์ได้ยาก และจงเปิดใจต้อนรับทุกคน

- พวกเราซาบซึ้ง…

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าจะให้พ่อประกาศยืนยันความเชื่อว่าเป็นคาทอลิก พ่อยินดีที่จะทำนะ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวสายวาติกัน ระหว่างเที่ยวบินจากคิวบาไปกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ใจความสำคัญของบทสัมภาษณ์ มีดังนี้:
- นักข่าว: "การที่พระองค์ประณามความไม่เสมอภาคในระบบเศรษฐกิจโลก ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทั้งบวกและลบ ในส่วนของสังคมอเมริกันมีการตั้งคำถามว่า พระสันตะปาปาเป็นคาทอลิหรือเปล่า ... พระองค์คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้"

พระสันตะปาปา: "มีพระคาร์ดินัลคนหนึ่งมาเล่าให้พ่อฟังว่า มีสตรีคาทอลิกเคร่งครัดคนหนึ่งมาหาท่าน แล้วถามว่า 'มันจริงไหมที่พระคัมภีร์พูดถึงเรื่องพระคริสตเจ้าตัวปลอม (Anti-Christ) จากนั้น เธอก็ถามเกี่ยวกับพระสันตะปาปาตัวปลอม (Anti-Pope) แม้พระคาร์ดินัลคนนั้นจะตอบคำถามต่างๆ ไปแล้ว แต่เธอก็ตอบกลับมาว่า 'แต่ฉันมั่นใจว่า พระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาตัวปลอม เพราะพระองค์ไม่ใส่รองเท้าพระสันตะปาปาสีแดง!' การที่บอกว่าพ่อเป็นคอมมิวนิสต์นั้น พ่อมั่นใจมากว่า พ่อไม่ได้พูดสิ่งใดที่ไม่ได้ถูกสอนในคำสอนสังคมของพระศาสนจักรเลย พ่อเป็นคนที่เดินตามพระศาสนจักรและพ่อไม่คิดว่าพ่อพูดอะไรผิดไป บางที สิ่งที่พ่อพูดและท…