Posts

1 ก.ค. 2015 "Pope Report" ปรับวิธีการนำเสนอข่าวแบบใหม่

Image
ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2015 เป็นต้นไป Pope Report จะปรับวิธีการนำเสนอข่าวใหม่ จากสไตล์การทำงานเดิมที่เน้น "เกมบุก เล่นเร็ว กล้าลุย บู๊ทุกสถานการณ์ นอนดึกหรือนอนเช้าก็ไม่หวั่น ขอแค่ได้รายงานข่าวทุกวันที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาให้คนไทยได้ทราบ" สไตล์แบบนี้ กำลังจะกลายเป็นอดีตแล้วนะครับ สาเหตุเพราะผมได้รับ "กระแสเรียกใหม่" นั่นคือ "กระแสเรียกของการเป็นพ่อ" (ตอนนี้ ภรรยาของผมตั้งครรภ์ได้ 4 เดือนแล้ว) ผมคิดว่า นี่คือกระแสเรียกล่าสุดที่พระเจ้าทรงมอบให้ตัวผมเอง และมันเป็น "กระแสเรียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้" ย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ช่วงที่ผมไปร่วมงานแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ ผมคิดถึงเรื่องการ "วางมือ" และหยุดงาน Pope Report เพื่อทุ่มเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ หลังจากครุ่นคิดผ่านทางการรำพึงภาวนาและอ่านสัญญาณแห่งกาลเวลาหลายๆ อย่าง อาทิ การไปสวดหน้าหลุมศพนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 และขอคำแนะนำบุคคลที่น่าเคารพหลายท่าน มันเหมือนกับมีเสียงในใจผมว่า "อย่าหยุดทำ แต่จงเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ" เมื

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าอัครสังฆราชไม่ดำเนินชีวิตตามที่เทศน์สอน ชีวิตเขาจะไม่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าพระอัครสังฆราชไม่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตนเทศน์สอน ชีวิตของเขาจะไม่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเหมือนนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ พระอัครสังฆราชต้องเป็นบุรุษแห่งการภาวนาและสนองตอบต่อเสียงเรียกแห่งความเชื่อ ช่วงสายวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของกรุงโรม พร้อมมอบ "ปัลลิอุม" ให้กับพระอัครสังฆราช 46 องค์ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อรอบปีที่ผ่านมา มิสซานี้ พระสังฆราช จอห์น ซิซิอูลาส ผู้แทนพระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ก็มาร่วมพิธีในในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกันด้วย มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันความกล้าหาญของอัครสาวกทั้งสองท่านซึ่งถูกเบียดเบียนข่มเหงอย่างหนักจากผู้คุมกฏในยุคนั้น พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า อัครสาวกทั้งสองเป็นเหมือนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในยุคนี้ซึ่งตกเป็นเหยื่อของการเบียดเบียนอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน และยากจนเกินจะเข้าใจได้ในหลายภาคส่วนของโลก พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิด 3 ประการให้กับบรรดาพระอัครสังฆราชใหม่ ใจความว

โป๊ปฟรังซิส: "คนสิ้นหวังที่วางใจในพระเยซู เขาจะกลับมาดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คนที่สิ้นหวัง ถ้าวางใจในความรักของพระเยซู เขาจะกลับมาดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในตูนิเซียและฝรั่งเศสด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาสตรีที่มีอาการตกเลือดและปลุกหญิงสาวให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "ทั้งสองเหตุการณ์ในวันนี้ มีความเชื่อเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ในความเป็นจริงแล้ว พระวรสารทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยแสงแห่งความเชื่อ อาทิ พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงเอาชนะความตายผ่านทางพระสิริรุ่งโรจน์ พวกเราก็เช่นกัน เราต้องกลับเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนกับพระองค์ "แต่ความเชื่อสำหรับคริสตชนยุคแรกเริ่ม บางครั้งมันทำให้เราต้องเสื่อมเสียและไม่ปลอดภัย แต่พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเชิญเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงในการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือปีศาจและความตาย พระองค์ทรงต้องการนำ

โป๊ปฟรังซิส: "เราเป็นคริสตชนที่กล้ายื่นมือออกไปช่วยคนที่ถูกกีดกันจากพระศาสนจักรหรือไม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถาม เราเป็นคริสตชนที่กล้ายื่นมือออกไปสัมผัสคนที่ถูกกีดกันจากพระศาสนจักร ให้กลับเข้าสู่พระศาสนจักรหรือเปล่า เรากล้าทำเหมือนที่พระเยซูทรงยื่นมือไปรักษาคนโรคเรื้อนซึ่งถูกสังคมปฏิเสธ จนเขาหายและกลับมามีที่ยืนในสังคมหรือไม่ ทรงย้ำ ถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้ เราจะไม่เป็นกลุ่มคริสตชนและไม่สามารถทำความดีได้เลย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หาย พร้อมสั่งให้เขาไปแสดงตนต่อหน้าสมณะที่มองว่าคนโรคเรื้อนเป็นคนสกปรก พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "โรคเรื้อนเป็นเหมือนการลงโทษจำคุกตลอดชีวิต การรักษาคนโรคเรื้อนให้หายได้ มันยากเหมือนกับการปลุกคนตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง คนโรคเรื้อนถูกกีดกันออกจากสังคม แต่พระเยซูทรงยื่นมือออกไปช่วยเหลือและแสดงให้ทุกคนเห็นว่า มันมีความหมายอย่างไรที่จะอยู่ใกล้ชิดพวกเขาเหล่านี้ "พวกเราจะไม่เป็นกลุ่มคริสตชน พวกเราจะไม่สามารถสร้างสันติ และพวกเราจะไม่สามารถทำความดีได้เลยถ้าเราไม่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขา พระเย

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าคิดว่าดินต้องพร้อมเสมอสำหรับการหว่าน แต่เราต้องเตรียมคันไถด้วยมือของเราเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนนักศึกษาสถาบันการทูตในสันตะสำนัก "ทั้งชีวิตของท่านคือการรับใช้พระวรสารและพระศาสนจักร อย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาด" ทรงชี้ มีเพียงความเมตตาเท่านั้นที่จะทำให้พระศาสนจักรเปี่ยมด้วยความน่าเชื่อถือ เราต้องสร้างสะพานเข้าหากัน ไม่ใช่สร้างกำแพงกีดกันมนุษยชาติออกจากกัน ทรงสอน อย่าคาดหวังว่า พื้นดินต้องพร้อมเสมอสำหรับการหว่าน แต่เราต้องรู้จักเตรียมคันไถเพื่อเตรียมการหว่านด้วยมือของเราเอง ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกของสมณสถาบันการทูตในสันตะสำนัก (Pontifical Eccesiastical Academy) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "มีเพียงความเมตตาของพระคริสตเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พระศาสนจักรแห่งกรุงโรม มีความเป็นสากลและน่าเชื่อถือต่อมนุษย์และโลก นี่คือหัวใจของความจริงซึ่งไม่ได้สร้างกำแพงของการแบ่งแยกและกีดกัน แต่นี่คือการสร้างสะพานที่สร้างความกลมเกลียวและเรียกให้มนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์เป็นหนึ่งเดียวกัน "กระแสเรียกแห่งการรับใช้ที่พวกท่านได้รับ เรียกร้องพวกท่านให้ปกป้องเสรีภาพของสันตะสำนัก

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลตัวปลอมจะพูดมาก แต่ไร้ความสามารถในการฟังเสียงพระ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ผู้อภิบาลตัวปลอมจะพูดมากและอาจทำสิ่งดี แต่ไร้ความสามารถในการฟังเสียงของพระเจ้า เราต้องระวังคนแบบนี้เพราะการพูดแล้วทำ อาจเป็นแค่ภาพลวงตา ทรงยก "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" เป็นแบบอย่างของผู้อภิบาลที่พูดน้อย แต่ฟังเสียงพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติอย่างมากมาย งานอภิบาลของท่านจึงไม่พบกับความล้มเหลวเลย ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาต่างหากที่จะได้เข้าสวรรค์ แม้หลายคนจะพูดว่าเขาประกาศพระนามพระเจ้าและขับไล่ปีศาจในนามของพระองค์ แต่เมื่อถึงวันนั้น พระเยซูจะตรัสกับเขาว่า "เราไม่รู้จักท่านทั้งหลาย ท่านผู้ทำความชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา" พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "พระวรสารวันนี้ทำให้พ่ออยากแบ่งปันองค์ประกอบ 3 ประการที่จะชี้วัดการเป็นผู้อภิบาลที่ดีซึ่งคริสตชนจะยอมรับในอำนาจและความสม่ำเสมอของเขา สามสิ่งที่ว่านี้คือว

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพ่อแม่ลงมือทำร้ายกัน แผลนี้จะติดอยู่ในใจลูกไปตลอดกาล"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เวลาพ่อแม่มีปัญหากัน อย่าสะสมปัญหาโดยไม่แก้ไข เพราะถ้าบาดแผลความขัดแย้งนี้กรีดลึกลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นลงมือทำร้ายกัน สิ่งนี้จะกลายเป็นความทุกข์ที่ติดในใจของลูกไปตลอดกาล ทรงชี้ สามีภรรยาคือเนื้อเดียวกัน ถ้ามีแผลในใจเกิดขึ้น มันจะส่งผลไปที่ลูกโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ช่วงสายวันพุธที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเรื่องครอบครัว โดยเน้นเรื่องความขัดแย้งของพ่อแม่ และผลร้ายจะไปตกอยู่ที่ลูก พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พวกเราทราบดีว่า ทุกๆ ครอบครัวต้องทนทุกข์ระทมเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวทำร้ายกัน แทนที่เราจะมอบความรักให้กับคู่ชีวิตหรือลูกๆ เรากลับมาทำร้ายกันด้วยคำพูด การกระทำ หรือการเมินเฉยต่อกัน บางครั้ง พวกเราทำลายหรือลดคุณค่าของความรักลงไป "การปิดบังความเจ็บปวดเหล่านี้ยิ่งจะทำให้บาดแผลนั้นลึกลงไปอีก และมันยังนำไปสู่การสร้างความโกรธและความขัดแย้งกันระหว่างคนรัก ถ้าบาดแผลเหล่านี้ลึกลงไปเรื่อยๆ และไม่ได้รับการเยียวยา