Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ความสุภาพถ่อมตนคือสิ่งสำคัญในชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความสุภาพถ่อมตนถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต เพราะชีวิตเราเหมือนทะเลทรายที่แห้งแล้งหลายอย่าง เราจึงต้องขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดมให้กับเรา ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - บทอ่านและพระวรสารประจำมิสซานี้ เราพบว่า สตรีที่ทุกคนว่าเป็นหมัน ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าทำให้เธอคลอดบุตร ทั้งภรรยาของโนอาห์และนางเอลิซาเบ็ธ ภรรยาของซัคคาเรีย (เศคาริยาห์) เราเห็นได้เลยว่า พระเจ้าทรงทำสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ พระองค์ทรงช่วยคนที่ดูเหมือนจะหมดหวัง ให้มีความหวังได้อีกครั้ง - พระเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของสตรีเหล่านี้ พร้อมตรัสว่า "เราจะให้เจ้าบังเกิดบุตร" มันเป็นเหมือนภาพประกาศกที่อยู่กลางทะเลทรายที่ดูยังไงต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ แต่พระเจ้าก็ทำให้ต้นไม้บังเกิดเป็นป่าอันร่มรื่นได้ - การช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปก็เช่นกัน การเข้ามาเกี่ยวข้องของพระเจ้าในชีวิตของเราทำให้

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ดูถูกคนอื่นคือพวกนอกรีต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ คริสตชนที่ดูถูกคนอื่นว่าต่ำชั้นกว่าตน คริสตชนที่ไม่สุภาพถ่อมตน รวมถึงคริสตชนที่ไม่รับใช้ผู้อื่น คนพวกนี้คือพวกนอกรีต ไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง ทรงชี้ พระเยซูคือพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอ พระองค์จึงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อร่วมแบ่งปันชีวิตกับเรา ช่วงสายวันพุธที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พี่น้องที่รัก ช่วงนี้ อยู่ในช่วง "นพวาร" เตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ นี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้เตรียมจิตใจอย่างเข้มข้นในการรับเสด็จพระคริสตเจ้า และนำเราไปสู่วันสมโภชพระคริสตสมภพด้วยความมั่นใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ทั้งยังช่วยเราเอาชนะอุปสรรคและการมองโลกในแง่ร้ายด้วย - เหตุผลของการมีความหวังของเราทุกคน ก็คือ พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา และพระองค์ก็ยังวางใจในเรา - พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันสภาพความเป็นมนุษย์กับเรา จึงมารับสภาพมนุษย์ในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมนุษย์แท้และบุ

โป๊ปฟรังซิส: "จงให้พระเจ้านำทางและเขียนชีวิตให้เรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงชี้ มนุษย์เขียนชีวิตได้ด้วยตัวเองก็จริง แต่ถ้าเราเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจะนำทางและเขียนบทชีวิตให้กับเรา ทรงย้ำ พระเจ้าเดินร่วมทางกับเราเสมอ พระองค์ไม่ต้องการแค่ช่วยเราให้รอด โดยที่ไม่ได้แบ่งปันชีวิตร่วมกับเรา ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ความพิเศษของมิสซานี้คือเป็นมิสซาวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระสันตะปาปา ครบ 77 ชันษา ซึ่งพระสันตะปาปาทรงให้พระอัครสังฆราช คอนราด ครายิวสกี้ นักสังคมสงเคราะห์ส่วนพระองค์ เชิญบรรดาผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 4 คนที่นอนหน้าวาติกัน มาร่วมมิสซาและร่วมโต๊ะอาหารเช้ากับพระองค์ด้วย ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารและบทอ่านประจำวันนี้ เป็นเรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูที่อยู่บนประวัติศาสตร์โลก เราจึงได้เห็นว่า พระเจ้าปรารถนาจะดำเนินชีวิตเคียงข้างพวกเรา - พระเจ้าทรงเดินเคียงข้างและอยู่กับมนุษย์เสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นในยุคของอับราฮัม, อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าไม่ต้องการเสด็จมาช่วยเรา โดยไม่ดำเนินชีวิ

ฟาติมาสาร: HAPPY BIRTHDAY … บุคคลแห่งปี 2013 (22 ธ.ค. 2013)

Image
หากใครติดตามข่าวต่างประเทศ น่าจะทราบกันดีว่า TIME นิตยสารชื่อดังของอเมริกา ประกาศให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นบุคคลแห่งปี 2013 อย่างเป็นทางการ ก่อนจะลงรายละเอียดการได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี ผมขอกล่าวคำว่า HAPPY BIRTHDAY 77 ชันษา แด่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เนื่องจากวันอังคารที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประทานพระสันตะปาปาที่สุดยอดสุดๆมาให้กับคริสตชนและมนุษยชาติในยุคนี้ นี่คือพระสันตะปาปาที่ถูกส่งมาได้ถูกยุคถูกสมัยมากๆ เรียกได้ว่า ใครฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนแล้วยังไม่หยุดคิด หรือยังปฏิเสธ ก็อาจจะต้องพิจารณามโนธรรมของตัวเองกันหน่อยแล้วล่ะ กลับต่อกันที่การได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีกันต่อ ... เรื่องนี้ “แนนซี่ กิ๊บบ์ส” บรรณาธิการบริหารของ TIME ออกมายกย่องพระสันตะปาปาว่า “ปกติแล้ว หาได้น้อยมากที่จะมีบุคคลหน้าใหม่บนเวทีโลก ที่จะดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลก ความสนใจจากเยาวชน และคนสูงอายุได้เร็วแบบนี้ เรียกได้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงทำได้ และทำได้อย่างรวดเร็วมากๆ”  นอกจากนี้ TIME วิเคราะห์ว่า สาเห

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงในหมู่ประชากรพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ เตือนสติ อย่าให้ความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์เถลิงอำนาจในหมู่ประชากรของพระเจ้าเด็ดขาด ทรงย้ำ อย่าติดกับดักการแสวงหาอำนาจในพระศาสนจักร ทรงชี้ ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปก็เป็นประกาศก และเราต้องรักษาจิตวิญญาณนี้ไว้ให้ได้ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ในบทอ่านของวันนี้จากหนังสือกันดารวิถี ระบุชัดเจนว่า ประกาศกคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและเป็นผู้ที่รู้ว่าจะก้าวไปยังอนาคตได้อย่างไร ประกาศกที่แท้จริงจะรักษาพระสัญญาของพระเจ้าให้คงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาได้เห็นคนทนทุกข์มากมาย แต่ก็ยังสามารถนำพละกำลังมามอบให้ประชาชนได้มองไปข้างหน้า - พระเจ้าก็เช่นกัน พระองค์มองมายังมนุษย์ ผ่านทางการมอบประกาศกให้กับพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาแห่งการทุกข์ระทมสุดๆ แต่เมื่อถึงคราวที่ไม่มีจิตวิญญาณประกาศกอยู่ในหมู่ประชากรของพระเจ้า พวกเราก็ติดกับดักของความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์แล้วล่ะ - พระวรสารวันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ซึมเศร้า เขาก็อยู่ห่างจากพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ส่วนคริสตชนที่ซึมเศร้า ก็เป็นคนที่ห่างไกลจากพระเจ้า เพราะพระเยซูคือองค์แห่งความชื่นชมยินดีของเรา พร้อมกันนี้ ทรงอวยพรรูปพระกุมาร และย้ำเด็กๆ "เวลาอยู่หน้าถ้ำพระกุมาร ช่วยสวดให้พ่อด้วยนะ" ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ในวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงอวยพร "รูปพระกุมารเยซู" ที่เด็กๆเตรียมนำไปไว้ในรางหญ้าที่บ้านด้วย ในส่วนของบทเทศน์แบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - วันนี้ เป็นวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) พิธีกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เต็มไปด้วยความสุข ทั้งนี้ เพื่อให้เราได้เตรียมตัวสมโภชคริสต์มาสด้วยความปลื้มปีติ กระนั้น ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารไม่ใช่แค่ประเภทของความชื่นชมยินดีแบบทั่วไป เพราะนี่คือความชื่นชมยินดีที่มาจากการรับรู้ว่าเราได้รับการต้อนรับและได้รับความรั

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อไม่ใช่มาร์กซิสต์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงให้สัมภาษณ์พิเศษกับ "ลา สตัมป้า" พร้อมเคลียร์ชัดๆว่า "พ่อไม่ใช่พวกมาร์กซิสต์" หลังจากกลุ่มคาทอลิกหัวอนุรักษ์สุดขั้วกล่าวหาพระองค์แบบนั้น ทรงยืนยัน เรื่องคาทอลิกหย่าร้างและแต่งงานใหม่ที่ถูกไม่ให้รับศีลมหาสนิท จะถูกหารือแน่นอนในการประชุมซินน็อต พร้อมย้ำ เรื่องตั้งคาร์ดินัลสตรี เป็นเรื่องไร้สาระ สตรีสมควรได้รับเกียรติในพระศาสนจักร แต่ไม่ใช้ให้เกียรติด้วยการให้ศักดิ์สงฆ์ เมื่อวานนี้ (14 ธันวาคม) "ลา สตัมป้า" หนังสือพิมพ์ชื่อดังของอิตาลี ลงบทสัมภาษณ์พิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส โดยเนื้อหาข้างในเป็นเรื่งเกี่ยวกับวันคริสต์มาส, ความอดอยากในโลก, เด็กๆที่เป็นเหยื่อความอยุติธรรม, การปฏิรูปโรมันคูเรีย, พระคาร์ดินัลที่เป็นสตรี, การปฏิรูปธนาคารวาติกัน และการเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ บทสัมภาษณ์ดังกล่าว มีใจความสำคัญดังนี้ - วันคริส์มาสคือวันแห่งความหวังและความอ่อนโยน คริสต์มาสคือวันที่พระเจ้ามาพบกับมนุษย์ นี่คือธรรมล้ำลึกแห่งการปลอบโยนมนุษย์ทุกคน หลังจากมิสซาเที่ยงคืนวันคริสต์มาส พ่อ