Posts

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องสวดภาวนาด้วยความกล้าหาญในความเชื่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้นคริสตชนให้สวดภาวนาขอพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ เพราะถ้าเรากล้าขอพระเจ้าด้วยความกล้าหาญในความเชื่อ พระเจ้าก็จะประทานให้เรา ดังที่พระองค์สอนว่า "จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วจะพบ คนที่เคาะประตูก็จะมีคนเปิดให้"  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเล่าอุปมาเรื่อง "เพื่อนที่ไม่รู้จักกาละเทศะและคำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล" (ลูกา 11: 5-13 ... พระวรสารตอนนี้ เล่าเรื่องชายคนหนึ่งไปเคาะประตูบ้านเพื่อนตอนเที่ยงคืน เพื่อขอขนมปังให้แขกที่มาเยี่ยม ส่วนการภาวนา พระเยซูทรงสอนว่า "จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิด เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนแสวงหาย่อมพบ และคนที่เคาะประตูย่อมมีคนเปิดให้) - พระวรสารตอนนี้ชวนให้เราคิดถึงการสวดภาวนาของเรา พ่อขอถามหน่อยว่า พวกเราสวดภาวนากันอย่างไร เราสวดแบบไม่สม่ำเสมอ สวดเพราะมีความทุกข์ใช่ไหม หรือว่า เร

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรคาทอลิกคือความเป็นสากล"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน พระศาสนจักรคาทอลิกคือความเป็นสากล (catholic แปลว่า "สากล") พระศาสนจักรคือสถานที่หลอมรวมประชากรของพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น เราต้องสวดขอพระเจ้าให้เรามีความเป็น "คาทอลิก" ให้มากขึ้น เพื่อจะได้เป็นสากลและเป็นครอบครัวใหญ่ในประชากรของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วงสายวันพุธที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 60,000 คน ระหว่างการเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ สัตบุรุษเปี่ยมด้วยความกล้าหาญมากๆที่ยืนรับเสด็จพระสันตะปาปาท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของบทสอนแบ่งปันนั้น พระสันตะปาปาตรัสว่า: - พี่น้องที่รัก ในบท "ข้าพเจ้าเชื่อ" พวกเราประกาศในบทภาวนานี้อย่างชัดเจนว่า "ข้าพเจ้าเชื่อในจิต พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล" (Catholic แปลว่า "สากล") คาทอลิกคือความเป็นสากล ดังนั้น เราจึงเข้าใจความเป็นคาทอลิกใน 3 แบบ ได้แก่ - หนึ่ง พระศาสนจักรคือสากล (catholic) พระศาสนจักรคือสถานที่ที่เราพบกับพระค

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าสวดภาวนาเหมือนนกแก้ว"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนต้องไม่สวดภาวนาแบบไร้หัวใจ สวดแบบนกแก้วที่ท่องจำอย่างเดียว แต่ไม่ได้สวดจากหัวใจ เช่นเดียวกัน คริสตชนต้องหลีกเลี่ยงการเป็นคนจิตใจเคียดแค้นและไม่เคยให้อภัยใคร แต่ปากกลับพูดเรียกร้องความยุติธรรมตลอดเวลา  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - บทอ่านและพระวรสารวันนี้ ทั้งประกาศโยนาห์และนักบุญมาร์ธามีความเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่าง นั่นคือ พวกเขาไม่รู้จักวิธีการสวดภาวนา พระวรสารวันนี้ นักบุญมาร์ธาทูลพระเยซูในช่วงเวลาที่กำลังยุ่ง เพื่อหวังให้พระเยซูบอกมารีย์ที่กำลังนั่งอยู่แทบพระบาทและฟังพระวาจาของพระองค์ว่า ให้มาช่วยตนเองเตรียมการปรนนิบัติรับใช้พระเยซูหน่อย ผลที่ตามมาก็คือ พระเยซูตรัสตอบมาร์ธาว่า "มารีย์ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว" นั่นคือ "การภาวนาและรำพึงถึงพระเยซู" - ในสายตาของมาร์ธา สิ่งที่มารีย์ทำอยู่คือเรื่องเสียเวลา แต่ในสายตาของพระเจ้า สิ่งที่มารีย์ทำถือเป็นสิ่งดี เพราะมารีย์ตั้งใจสวดภ

โป๊ปฟรังซิส: "จงให้พระเจ้ามีส่วนร่วมและนำทางชีวิตเรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนคริสตชน อย่าหยิ่งยโสคิดว่าตัวเองสามารถเขียนชีวิตนี้ได้ด้วยตนเอง แต่จงถ่อมตนให้พระเจ้าเข้ามาเขียนและนำทางชีวิตเรา ทรงชี้ พระสงฆ์ก็อาจหันหลังให้พระเจ้าได้ถ้าหากปิดใจไม่ฟังเสียงพระองค์ แต่คนบาปอาจกลับไปหาพระเจ้าได้ ถ้าหากเปิดใจให้พระองค์เหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดี  ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเล่าเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่ช่วยชายคนหนึ่งที่ถูกโจรปล้น โดยที่ "สมณะ" และ "ชาวเลวี" เมินที่จะช่วยเหลือเขา มีแต่ชาวสะมาเรียที่ช่วยเหลือเขา (ลูกา 10: 25-37) - พระวรสารวันนี้ เตือนใจเราว่า เราต้องเปิดใจและรับฟังสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับเรา เราต้องให้ชีวิตของเรา "ถูกเขียนขึ้น" ด้วยพระเจ้า เราต้องฟังเสียงของพระเจ้า และปล่อยวางงานของเรา เพื่อหันมาทำตามพระประสงค์ของพระองค์ - การที่เราไม่ฟังเสียงของพระเจ้าและไม่ใส่ใจต่อคำเชิญของพระองค์ ถือเป็นการประจญล่อลวงจากปีศาจในการดำเนิน

โป๊ปฟรังซิส: "การสวดภาวนาคือลมหายใจของความเชื่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน การสวดภาวนาคือลมหายใจของความเชื่อ เพราะการภาวนาคือการให้จิตใจของเราได้คุยกับพระเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนทุกคนสวดสายประคำโอกาสเดือนแห่งแม่พระสายประคำด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า: - พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้เป็นบทสอนเราชั้นดีเกี่ยวกับฤทธานุภาพของความเชื่อ พระเยซูตรัสกับทุกคนที่สุภาพถ่อมตนและทุกคนที่เรียบง่าย คนที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิต รวมไปถึงผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยอาศัยความเชื่อ ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดเพิ่มพูนความเชื่อให้เราด้วย - เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่เราคิดถึงบรรดาธรรมทูต เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ประกาศพระวรสารในยามที่ต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ กระนั้น พ่ออยากให้ข้อคิดว่า เราทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพลังของพระเจ้าและความเข้มแข็งทางความเชื่อ - ความเข้มแข็งทางความเชื่อนั้น เราสามารถได้รับด้วยกา

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ากลัวที่จะตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัว"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องเยาวชน อย่ากลัวที่จะตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัว ทรงชี้ หนุ่มสาวสมัยนี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆในการตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ เพราะโลกยุคนี้สอนให้คนคิดถึงแต่ "ตัวข้า ของข้าเท่านั้น" คนจึงกินอยู่แบบไม่แต่งงาน เนื่องจากไม่ต้องการสร้างพันธะผูกพันให้ตัวเอง ทรงย้ำ การแต่งงานคือกระแสเรียกรับใช้พระเจ้าเหมือนกระแสเรียกพระสงฆ์ ทรงแนะเยาวชนสวดภาวนาทุกวัน เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองมีกระแสเรียกพระสงฆ์นักบวชหรือไม่  ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปพบปะและให้โอวาทบรรดาเยาวชนกว่า 5,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารแม่พระแห่งปวงเทวา เมืองอัสซีซี งานนี้ เป็นแบบสบายๆ โดยพระสันตะปาปาทรงให้เยาวชนถามคำถาม แล้วพระองค์จะตอบ โดยคำถามคำตอบมีหัวข้อเกี่ยวกับการแต่งงานสร้างครอบครัว, กระแสเรียก และความกลัวต่ออนาคต สำหรับใจความสำคัญของคำถามคำตอบนั้น มีดังนี้: 1) คำถามแรกเรื่องการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ... พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า: - โลกยุคนี้ มันต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลยนะที่จะตัดสินใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัว เ

โป๊ปฟรังซิสแนะวิธีป้องกันการเทศน์ที่น่าเบื่อแก่พระสังฆราชและพระสงฆ์

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแนะบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่เทศน์ได้น่าเบื่อว่า ควรกลับไปฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความตั้งใจ เพื่อจะได้ถ่ายทอดได้ออกมาอย่างดี ทรงเปรียบ พระสังฆราชและพระสงฆ์ก็เหมือน "เสาอากาศ" ที่ต้องฟังเสียงพระเจ้าและมาถ่ายทอดให้สัตบุรุษอีกที ทรงเตือนสติ พระสงฆ์ต้องรู้จักให้อภัยสัตบุรุษ และต้องกล้าขอโทษสัตบุรุษด้วย ทรงให้กำลังใจ "ซิสเตอร์ชีลับ" เป็นบุคคลที่ได้รับกระแสเรียกพิเศษในการสวดให้ผู้อื่น เมื่อคำภาวนาบังเกิดผล ซิสเตอร์ชีลับก็จะสุขล้นอย่างเต็มที่ ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปพบปะและให้โอวาทแก่บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงในแคว้นอุมเบรีย (เปรูจาและอัสซีซี) โอกาสวันระลึกถึงนักบุญฟรานซิส อัสซีซี องค์อุปถัมภ์ของประเทศอิตาลี โดยงานนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า: - พี่น้องพระสังฆราชที่รัก พวกท่านไม่สามารถนำพาสังฆมณฑลได้ถ้าปราศจากสภาภิบาล มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสภาภิบาลในการมีส่วนร่วมกับการบริหารสังฆมณฑล - พ่อขอกล่าวย้ำอีกครั้งว่า พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้เ