Posts

โป๊ปฟรังซิส: "การเป็นทุกข์ไปกับผู้อื่นคือความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสอน การเป็นทุกข์เสียใจไปกับผู้อื่นจัดเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ พร้อมกระตุ้นคริสตชน อย่ากลัวที่จะขอพระเมตตาจากพระเจ้า แม้เราจะมีบาดแผลในจิตใจก็ตาม


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสัตบุรุษกว่า 100,000 คนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวท่ามกลางสายฝน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า:

- ตลอดเดือนมิถุนายน เป็นธรรมเนียมของพระศาสนจักรที่ถวายให้กับพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซู ซึ่งเป็นการแสดงออกขั้นสูงสุดถึงความรักอันศักดิ์สิทธิ์ พระหฤทัยของพระเยซูคือบ่อเกิดของความรอดสำหรับมนุษยชาติ

- พระวรสารวันนี้ เล่าเรื่องของแม่หม้ายที่เมืองนาอิน เธอเศร้าโศกสุดๆที่ต้องเห็นลูกชายตาย พระเยซูทรงปลุกให้บุตรของเธอที่เสียชีวิตกลับมีชีวิตอีกครั้ง

- การเป็นทุกข์เสียใจไปกับผู้อื่น จัดเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ นี่คือความเมตตา หากจะพูดให้เห็นภาพล่ะก็ ขอให้นึกถึงเวลาที่แม่เห็นลูกบาดเจ็บหรือทนทุกข์ แล้วเป็นทุกข์ไปด้วยจนถึงอยากจะรับความเจ็บปวดแทนลูก พระเจ้าก็ทรงเป็นแบบนั้นเหมือนกัน

- พระเมตตาของพระเจ้าสามารถบันดาลทุกสิ่งใ…

ปธน.อิตาลีทูลโป๊ป "บทเทศน์ของพระองค์น่าติดตามและดึงดูดใจจริงๆ"

Image
ช่วงเช้าที่ผ่านมา (เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงต้อนรับ จอร์โจ้ นาโปลิตาโน่ ประธานาธิบดีอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสเข้ารับตำแหน่งอีกสมัย หลังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีวาระที่สองในส่วนของการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสอง สันตะสำนักแถลงว่า ผู้นำทั้งสองสนทนาในหัวข้อเสรีภาพในการนับถือศาสนา, การยืนยันจะปกป้องสิทธิมนุษยชน และความสำคัญของคริสตศาสนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อประวัติศาสตร์อิตาลีและทวีปยุโรป

ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้นมากๆในหัวข้อการอบรมและดูแลเยาวชนให้เติบโตมาเป็นคนดีมีคุณภาพ

ทางด้าน นาโปลิตาโน่ ได้ตรัสกับพระสันตะปาปาว่า "พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นสากลมากๆ อีกทั้งพระดำรัสคำสอนช่างน่าติดตามและดึงดูดใจจริงๆ ผมติดตามคำสอนของพระองค์ทุกเช้า (บทเทศน์ในวัดน้อยของซานตา มาร์ธา) ผมชอบมากๆ มันเกี่ยวข้องกับชาวอิตาเลี่ยนแบบตรงประเด็นมากๆ"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับประธานาธิบดีอิตาลีที่มาเข้าเฝ้า

โป๊ปฟรังซิส: "ฟังพระวาจาพระเจ้าแล้วหัดเก็บรักษาด้วย ไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยผ่าน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเก็บรักษาพระวาจาของพระเจ้า ทำได้โดยการเปิดใจและรำพึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราอย่างสม่ำเสมอ โดยตัวอย่างชัดเจนสุดก็คือแม่พระ ผู้ที่ถวายชีวิตทั้งหมดให้กับการฟังเสียงพระเจ้าและปฏิบัติอย่างไม่มีความสงสัย


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (เสาร์ที่ 8 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์โอกาสสมโภชดวงหฤทัยอันนิรมลของแม่พระ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่คาริตัสสากล ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ แม่พระและนักบุญโยเซฟ "อัศจรรย์ใจ" ที่เห็นพระเยซูตรัสสอนบรรดาอาจารย์ในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากนั้น คำตอบของพระเยซูก็ทำให้แม่พระและนักบุญโยเซฟอัศจรรย์ใจด้วย แต่ทั้งสองก็เก็บความอัศจรรย์ใจนี้ไว้ในจิตใจ (พระเยซูตรัสว่า "พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม ลูกกำลังอยู่ในบ้านของพระบิดา")

- ความอัศจรรย์ใจเป็นมากกว่าความชื่นชมยินดี มันเป็นช่วงเวลาที่พระวาจาของพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของเรา เราควรจะเก็บรักษาความอัศจรรย์ใจและพระวาจาของพระเจ้าไว้ในจิตใจเรา เรื่องความอัศจรรย์ใจนี้ แม่พระได้แสดงใ…

พระสันตะปาปาชี้หนึ่งในวิธีแสดงความรักต่อพระเจ้าคือการรักผู้ยากไร้จากใจจริง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ มันเป็นเรื่องยากมากๆที่เราจะรักพระเจ้าให้เท่ากับที่พระเจ้าทรงรักเรา กระนั้น ยังมีอีกหลายวิธีที่เราจะแสดงความรักต่อพระเจ้าได้ นั่นคือ จงรักผู้ยากไร้ทุกคนด้วยใจจริง


เมื่อเช้าวานนี้ (ศุกร์ที่ 7 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์โอกาสสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุวาติกัน ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- โอกาสวันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู (7 มิ.ย.) ชวนให้เรารำพึงถึงพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างล้นพ้น ทรงเดินร่วมทางไปกับเรา และประทับอยู่กับเราในทุกแห่งหน

- พระเจ้าทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในความงดงามของศาสตร์แห่งความสุภาพอ่อนโยน พระเจ้าทรงรักเราผ่านทางการประทับอยู่ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้รักเราแค่คำพูดเพียงอย่างเดียว

- มันคงเป็นการยากมากๆสำหรับเราที่จะรักพระเจ้าให้เท่ากับที่พระเจ้าทรงรักเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรักพระองค์ได้ก็คือการรักเพื่อนมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้ยากไร้ทุกคน

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าในมิสซานี้ว่า "พระเจ้…

โป๊ปฟรังซิส: "คนที่ทำงานให้พระศาสนจักรแล้วต้องการตำแหน่งสูงๆ จัดเป็นพวกสร้างแผลร้ายให้พระศาสนจักร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ คนที่ทำงานให้พระศาสนจักรแล้วมักใหญ่ใฝ่สูง คนพวกนี้คือวายร้ายที่สร้างบาดแผลให้พระศาสนจักรอย่างแท้จริง ทรงประณาม ถ้าคนที่ทำงานอภิบาลและหวังตำแหน่งใหญ่โต คนพวกนี้ไม่ต่างจากคนโรคเรื้อน ตอนท้าย ทรงยก "บุญราศี จอห์น ที่ 23" เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานการทูตของพระศาสนจักร


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาสงฆ์ที่ศึกษาในสถาบันการทูตแห่งสันตะสำนักที่มาเข้าเฝ้าประจำปี โดยสงฆ์เหล่านี้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นการทูตของสันตะสำนักตามประเทศต่างๆทั่วโลก โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดแก่พวกเขาว่า:

-  บรรดาพระสงฆ์ที่รัก พ่อขอเตือนใจพวกท่านว่า ท่านต้องเพาะปลูกชีวิตจิตให้ลึกซึ้ง เพื่อจะได้ทำให้วิญญาณเป็นอิสระจากการหลงใหลอำนาจต่างๆ การไม่ยึดติดต่ออำนาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานการทูต

- คนที่ทำงานรับใช้พระศาสนจักร ซึ่งฝักใฝ่อำนาจและตำแหน่งสูงๆ คนพวกนี้จะสร้างบาดแผลร้ายแรงให้พระศาสนจักร พวกเขาจะใส่ใจตัวเองก่อนมากกว่าจะรับใช้ส่วนรวม

- ใครก็ตามที่ทำงานรับใช้พระศาสนจักรแล้วมีความมักใหญ่ใฝ่สูง พ่อขอประณามคนพวกนี้ว่าเป็น "คนโรคเรื้…

พระสันตะปาปาพักผ่อนประจำปี งดภารกิจ 8 ก.ค.- 7 ส.ค. 2013

Image
เป็นครั้งแรกในชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่พระองค์จะพักร้อนประจำปี (สมัยเป็นสงฆ์-สังฆราช-คาร์ดินัล พระองค์ไม่เคยหยุดพักร้อนเลย) แต่ครั้งนี้ วาติกันจัดให้พระองค์พักผ่อนประจำปี โดยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ก.ค.เป็นต้นไป พระสันตะปาปาจะหยุดพักภารกิจทุกชนิด รวมถึงการถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพัก ซานตา มาร์ธา และจะกลับมาทำพันธกิจอีกครั้งในวันที่ 7 สิงหาคม 2013 ... ช่วงนี้ ใครที่ "ติด" บทเทศน์พระสันตะปาปาแบบสุดๆ คงต้องอดรอกันไปก่อนนะครับ


อย่างไรก็ตาม ภารกิจเดียวที่พระสันตะปาปาจะทำคือ การนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวทุกวันอาทิตย์ โดยจะนำสวดที่ พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ (ไปนำสวดที่นั่น สวดเสร็จกลับมานอนที่หอพัก ซานตา มาร์ธา ... ยังคงคอนเซปต์เดิมคือไม่นอนในวังพระสันตะปาปาที่คาสเตล กันดอลโฟ) ... การตัดสินใจไม่ไปพักที่คาสเตล กันดอลโฟ เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดไม่บ่อยนัก เพราะพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ.1600 เป็นต้นมา จะมาพักร้อนที่นี่เกือบทุกองค์

สำหรับทริปการเสด็จต่างประเทศในช่วงพักร้อน มีทริปเดียวคือการไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ตั้งแต่วันที่ 22-29 กรกฏาคม 2…

โป๊ปฟรังซิส: "การหลงใหลวัตถุฝ่ายโลกแบบคลั่งไคล้เป็นอันตรายนำเราปันใจจากพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตือนสติ อย่าหลงใหลวัตถุฝ่ายโลกแบบไม่ลืมหูลืมตา หรือหลงจนให้ความสำคัญเทียบเท่าพระเจ้า เพราะถ้าเป็นแบบนั้น เราก็เป็นพวกผิดประเวณีที่ปันใจจากรักที่มีต่อพระผู้สร้างเรามา นอกจากนี้ ทรงย้ำ คริสตชนต้องรักพระเจ้าสุดจิตใจเท่านั้น อย่าให้สิ่งใดมาเทียบเคียงความรักที่มีต่อพระองค์


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 2013) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดวาติกัน ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- มันไม่เพียงพอหรอกนะที่จะกล่าวว่า "ฉันเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าคือพระเจ้าของฉัน" ... เราต้องพูดว่า "พระเจ้าคือพระเจ้าของฉันเท่านั้น ไม่มีอื่นใดนอกจากนี้"

- มันอันตรายมากถ้าเราบูชาพระเจ้าและยังบูชาบางอย่างที่เป็นจิตวิญญาณฝ่ายโลก พระเยซูตรัสชัดเจนว่า "พระเจ้าข้า โปรดปกป้องเราจากจิตวิญญาณฝ่ายโลก เพราะจิตวิญญาณฝ่ายโลกนำเราไปสู่การบูชาการล่อลวงบางอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตา"

- การบูชาบางสิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตา จัดเป็นเรื่องเข้าใจ…