01 April 2012

โป๊ปตั้งคำถาม "เราพร้อมติดตามพระผู้ไถ่ที่ไม่มีความสุขทางโลกมอบให้เราหรือไม่"

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงตั้งคำถามชวนคิด "เราพร้อมติดตามพระผู้ไถ่ กษัตริย์ผู้เลือกไม้กางเขนเป็นบัลลังก์ของพระองค์หรือไม่ เราพร้อมติดตามพระผู้ไถ่ที่ไม่มีความสุขฝ่ายโลกมอบให้เราหรือเปล่า" ทรงเชิญชวนเยาวชนให้กล้าตอบรับ (YES) กับพระเจ้าและก้าวติดตามพระองค์ ตอนท้าย ช่วงสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ทรงเชิญชวนทุกคนร่วมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อม วางบาปผิดไว้เป็นอดีตและเปิดใจรับพระหรรษทานของพระเจ้าเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในมิสซาวันอาทิตย์มหาทรมานของพระเยซู (อาทิตย์ใบลาน) ซึ่งจัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน ก่อนมิสซาจะเริ่มขึ้น พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในพิธีเสกและแห่ใบลานเข้าสู่พระแท่นถวายมิสซา พิธีเป็นไปอย่างสง่าและศักดิ์สิทธิ์ด้วยบทเพลง "โฮซานนา" พร้อมใบปาล์มและมะกอกที่ดูสวยสดงดงาม

ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงตั้งคำถามแบบลึกซึ้งชวนให้ทุกคนคิดตาม เพื่อทบทวนการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคน ด้วยการถามว่า พระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ที่ไม่มีความสุขฝ่ายโลกมาให้เราสุขสบาย มีแต่ความสุขในสวรรค์ ถ้าเป็นเช่นนี้ เรายังจะติดตามพระองค์อยู่หรือเปล่า

"สำหรับเราแล้ว พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ คือใคร ในความคิดของเรา พระเมสซิยาห์(พระผู้ไถ่)เป็นอย่างไร ในความคิดของเรา พระเจ้าเป็นอย่างไร นี่คือคำถามสำคัญสำหรับเราแต่ละคนซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะตอบได้ เพราะในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เราถูกเรียกมาให้ติดตามกษัตริย์ผู้ที่ทรงเลือกไม้กางเขนเป็นบัลลังก์ของพระองค์ เราถูกเรียกมาให้ติดตามพระเมสซิยาห์ผู้ทรงสัญญากับเราว่า ไม่มีความสุขสบายฝ่ายโลก แต่จะมีความสุขในสวรรค์ มีแต่มหาบุญลาภที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เราควรถามตัวเองว่า สิ่งใดกันแน่ที่เป็นความต้องการของเรา" พระสันตะปาปา ตรัสถามอย่างตรงไปตรงมา

ตอนท้ายของมิสซา พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 84 ชันษา ไม่ลืมจะกล่าวถึง "วันเยาวชนโลก" (World Youth Day) ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นตามสังฆมณฑลท้องถิ่นต่างๆทั่วโลก ก่อนที่ปีหน้า (2013) จะถึงคราวจัดใหญ่ที่นครริโอ เดอ ฮาเนโร ประเทศบราซิล โดยในมิสซานี้ มีผู้แทนเยาวชนชาติต่างๆมาร่วมพิธีด้วย หลังจากพวกเขาได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานเยาวชนโลก 2013 ที่อิตาลี เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

พระสันตะปาปาตรัสถึงบรรดาเยาวชนว่า "เยาวชนที่รัก ไม่ว่าวันนี้พวกลูกจะอยู่ส่วนไหนของพระศาสนจักรในโลกนี้ วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันของพวกเธออย่างแท้จริง ดังนั้น พ่อขอทักทายพวกเธอด้วยความรักและอบอุ่น ขอให้วันอาทิตย์ใบลานเป็นวันแห่งการตัดสินใจสำหรับพวกเธอ การตัดสินใจว่า จะตอบรับ (YES) กับพระเจ้าและติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ง การตัดสินใจที่จะทำให้พระมหาทรมานของพระเยซู, การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพ เป็นส่วนสำคัญในชีวิตคริสตชนของลูก มันเป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่ความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง ดังเช่นที่พ่อให้ข้อคิดเตือนใจพวกลูกในสารวันเยาวชนโลกปีนี้ว่า จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าตลอดเวลา"

หลังพิธีมิสซาเสร็จสิ้นลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ก่อนำภาวนา พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พ่อดีใจที่ได้กล่าวคำทักทายกับทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนซึ่งมาร่วมพิธีและภาวนาพร้อมกับพ่อ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้เราก้าวไปข้างหน้าอาศัยพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ขอให้เราละทิ้งบาปไว้เป็นอดีต อาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า จงเลือกชีวิตแห่งความรักและรับใช้พี่น้องของเรา ขอพระเจ้าอวยพรพวกท่านทุกคน!!"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาอาทิตย์ใบลาน
0 comments:

Post a Comment

 
Contact: editor@popereport.com